Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100093
Title: Intervencions infermeres en persones diagnosticades de trastorn límit de personalitat
Author: Codina Lletjós, Ester
Director/Tutor: Del Pino Gutiérrez, Amparo
Keywords: Trastorns límits de la personalitat
Infermeria
Treballs de fi de grau
Borderline personality disorder
Nursing
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: Introducció: La simptomatologia del Trastorn Límit de Personalitat (TLP) resulta restrictiva per a la persona en la seva vida diària, especialment en el rol social. Aquesta revisió té l’objectiu de analitzar quines són, segons l’evidència, les intervencions infermeres més efectives i les activitats que es duen a terme actualment al tenir cura. Metodologia: La cerca s’ha dut a terme en les principals bases de dades (CUIDEN, CUIDATGE, PubMed, COCHRANE, SciELO, CINHAL) del novembre del 2015 al gener del 2016 a partir dels termes “Borderline Personality Disorder” AND Nurs* o “Trastorno de la personalidad” AND “Enfermería”. Resultats: S’han seleccionat 25 articles, a partir dels quals s’ha provat que la Teràpia Dialèctica Comportamental (TDC) condueix a la reducció d’ansietat, d’auto-lesions, de depressió i d’ingressos hospitalaris. Altres teràpies han obtingut igualment resultats positius però amb menor evidència. S’ha observat que en funció de la complexitat del cas les intervencions variaran. Paral·lelament s’ha advertit per part dels usuaris falta d’empatia o de coneixements de l’equip infermer. Conclusions: En funció dels resultats, es recomana l´ús de la TDC, sent aquesta específica per al TLP, rentable i la que més dades empíriques d’eficiència reuneix. És necessària molta investigació amb més validesa sobre aquesta i altres teràpies incorporant alhora la perspectiva infermera. D’altre banda ,és imprescindible el treball en l’equip multidisciplinari. Infermeria ha d’augmentar els coneixements respecte el TLP i ha d’aportar una visió multidimensional, incloent-hi la família i el rol social de la persona. El Procés d’Atenció de Infermeria estimula aquesta atenció holística. Per últim, cal remarcar la necessitat d’involucrar a la persona en la seva pròpia cura.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Amparo Del Pino Gutiérrez
URI: http://hdl.handle.net/2445/100093
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100093.pdf697.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons