Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100108
Title: Addiccions comportamentals. Intervencions infermeres en el terapeuta informal: la família
Author: Iriarte Gea, Marta
Director/Tutor: Del Pino Gutiérrez, Amparo
Keywords: Conducta compulsiva
Tècniques d'infermeria
Treballs de fi de grau
Família
Compulsive behavior
Nursing care
Bachelor's thesis
Family
Issue Date: 2016
Abstract: Introducció: Diversos factors fan vulnerable a una persona a patir una addicció comportamental. Entre d’altres, la família resulta una de les més influenciables. Un funcionament familiar deficient amb conflictes, absència de comunicació i recolzament, pot perjudicar a la salut i contribuir a l’aparició de l’addicció. La infermera ha d’estar present per ajudar a prevenir i detectar precoçment l’addicció. Una avaluació del funcionament familiar ajudarà a identificar els factors que interfereixen en la relació. Mitjançant teràpies (cognitivo-conductual, familiar i motivacional) considerant a la família com a part del tractament, s’afavorirà la rehabilitació i s’evitaran les recaigudes. Objectiu: Esbrinar quines intervencions infermeres són més efectives en els familiars de pacients amb addicció comportamental. Metodologia: Recerca d’articles en bases de dades (PubMed, CINAHL, ProQuest), en relació a la influència familiar sobre persones amb addicció comportamental. Resultats: Obtenció de 10 articles que compleixen els criteris d’inclusió. Discussió: Mitjançant la revisió bibliogràfica dels articles, es va aconseguir conèixer la influència que pot tenir la família sobre les persones a patir una addicció comportamental o ajudar a la seva rehabilitació. Conclusions: La família és la primera línia en la que es pot detectar anomalies en la conducta d’una persona. La infermera ha d’estar present en tot moment, ja que juga un paper important a l’hora de prevenir, detectar, tractar i rehabilitar. Considerar el pacient i la família com una unitat ajudarà a la rehabilitació de la persona i el manteniment del canvi de la conducta esperada.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Amparo Del Pino Gutiérrez
URI: http://hdl.handle.net/2445/100108
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100108.pdf823.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons