Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100122
Title: Li has donat la vida...dóna-li el pit. Projecte d'educació per a la salut de la lactància materna
Author: Redondo Viger, Marina
Director/Tutor: Gómez, Carmen
Keywords: Alletament
Educació per a la salut
Treballs de fi de grau
Cardedeu (Catalunya)
Breastfeeding
Health education
Bachelor's thesis
Cardedeu (Catalonia)
Issue Date: 2016
Abstract: Amb aquest treball es presenta un projecte d’educació per a la salut que té com a objectiu general augmentar la pràctica de la lactància materna (LM en la resta del treball) al municipi de Cardedeu. En concret, aquest projecte va dirigit a les mares de Cardedeu que vulguin donar el pit als seus fills, per tal de reforçar la LM, ajudar a solucionar possibles problemes i augmentar el compromís de mantenir-la. Dins del treball hi ha diferents apartats que contextualitzen el tema per posteriorment poder plantejar el projecte. El marc teòric pretén explicar què és la LM, quins beneficis té, la tècnica adequada per poder realitzar-la i altres aspectes relacionats com la conservació de la llet, la legislació del permís de lactància, els tabús i creences que hi ha sobre aquesta, etc. A més a més es defineixen els conceptes de salut, promoció de la salut i educació per a la salut des de diferents perspectives, així com el Model de Promoció de la Salut de Nola Pender. Aquest model s’utilitzarà com a base per plantejar els objectius del projecte i desenvolupar les activitats que es realitzaran durant les sessions. A més a més, en el treball es fa referència a la situació actual de la LM i es presenten les dades de prevalença a Catalunya i Espanya, comparant-les amb anys anteriors per poder comprovar l’evolució que hi ha hagut i poder justificar la realització d’aquest projecte. Prèviament, abans d’explicar les sessions de la intervenció educativa, es defineix la població participant i es plantegen els objectius a assolir. És llavors quan s’estructuren les vuit sessions del projecte, amb els continguts a treballar a cadascuna i les activitats que es desenvoluparan. Finalment, es presenta l’avaluació de les diferents fases del pla d’intervenció i la seva avaluació final, per poder comprovar en quina mesura s’han assolit els objectius plantejats i veure quins aspectes caldria millorar en futures aplicacions.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Carmen Gómez
URI: http://hdl.handle.net/2445/100122
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100122.pdf2.93 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons