Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100231
Title: Cadernera. Il·lustració científica d'ocells de Barcelona
Author: Devesa Serrano, Minerva
Director: Ortega de Uhler, Luis F.
Keywords: Dibuix
Pintura d'animals
Ocells
Treballs de fi de grau
Barcelona (Catalunya)
Drawing
Animal painting
Birds
Bachelor's thesis
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [cat] Des de fa segles i a tot el món, la història de l’ornitologia ha estat molt lligada a la il·lustració científica. El dibuix ha estat tradicionalment un mètode per apropar-se a la natura, i ens ha permès descriure morfològicament a les aus, així com comprendre el seu comportament. Aquest treball se centra en el desenvolupament, metodologia i elaboració d’un dibuix de ciència; més concretament d’un ocell força comú a la ciutat de Barcelona: La cadernera ibèrica o Carduelis carduelis parva. Una forma de conèixer i apreciar un element molt proper a nosaltres, però desconegut per una gran majoria de persones.
[eng] For centuries and around the world, the history of ornithology has been linked to scientific illustration. The drawing has traditionally been a way to get closer to nature, and allowed us to describe morphologically the birds and understand their behaviour. This work focuses on the development, methodology and drawing of a picture of science; more specifically of a quite common bird in the city of Barcelona: The Iberian goldfinch or Carduelis carduelis parva. A way to knowing and appreciate something very close to us, but unfamiliar to the vast majority of people.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Luis F. Ortega
URI: http://hdl.handle.net/2445/100231
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Devesa_Serrano_Memoria.pdf12.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons