Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100232
Title: L'efecte viatge. Representació del paisatge: entre persona i escenari
Author: Fernández Casanova, Júlia
Director: Ortega de Uhler, Luis F.
Keywords: Paisatge en l'art
Dibuix de paisatges
Pintura de paisatges
Treballs de fi de grau
Llibres de viatges
Landscape in art
Landscape drawing
Landscape painting
Bachelor's thesis
Travelers' writings
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [cat] Ens trobem en l’era digital, sent consumidors actius (alhora que productors) d’un gran munt d’imatges, fet que ens fa coneixedors d’altres llocs del món en els que no em estat; a la vegada, produccions com pel·lícules i animacions ens permeten viatjar per llocs als quals mai podríem anar presencialment. Aquest treball tracta d’una reflexió personal de l’evolució en la representació paisatgística del viatge compresa des del descobriment d’Amèrica fins a l’actualitat, tractant-ho a través dels diaris de viatge, el dibuix i la pintura, considerant tant les avantatges de la representació gràfica i la utilitat de les digitals per la creació d’espais ficticis.
[eng] In this actual digital era, we are being active consumers (while being producers) of a great amount of images, which give us the sense we know places in the world that we have never been at; meanwhile, productions like movies or animations let us travel to places where we could never get to be in person. This work focuses on a personal reflection about the evolution of landscape’s representation during a journey comprising from the American discovery to the present, through travel journals, sketches and paintings, considering the advantages of graphic representation and the usefulness of the digital ones in order to create fictitious spaces.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Luis F. Ortega
URI: http://hdl.handle.net/2445/100232
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Fernandez_Casanova_Memoria.pdf6.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons