Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100256
Title: Càncer de mama. Com afecta la sexualitat de la dona? Aspectes psicosocials a les cures infermeres
Author: Pérez Escobar, Jordi
Director/Tutor: Sabater Mateu, Ma. Pilar
Keywords: Càncer de mama
Sexualitat
Treballs de fi de grau
Infermeria oncològica
Dones
Breast cancer
Sex
Bachelor's thesis
Oncology nursing
Women
Issue Date: 2016
Abstract: Introducció: El càncer de mama és el tipus de tumor ginecològic més incident, mortal i prevalent en dones. Cada cop més dones poden afirmar que han superat aquest càncer. La sexualitat és un dels factors que influeixen en la qualitat de vida de les pacients i d’aquí sorgeix la pregunta de recerca: Quins factors psicosocials hauria de tenir en compte Infermeria envers la sexualitat de la dona amb càncer de mama, per tal de proporcionar-l’hi unes cures infermeres de qualitat? Objectiu: Analitzar estudis científics actuals, nacionals i internacionals, sobre com afecta el càncer de mama en la sexualitat de la dona i les seves parelles, per afavorir les cures infermeres des de la perspectiva psicosocial. Metodologia: Revisió bibliogràfica, duta a terme a les bases de dades PubMed Medline, Cuidatge, Cuiden i ScienceDirect. La gestió de referències es realitza amb Mendeley Plus. Resultats: S’analitzen 18 articles. En el conjunt d’estudis es destaca la rellevància del suport social percebut per part de les dones afectades amb càncer de mama, en particular el que prové de part de les seves parelles, si aquestes les acompanyen en el seu procés. Discussió: Diversos factors psicosocials tenen un impacte sobre la sexualitat de les dones amb càncer de mama. L’edat influeix en la funcionalitat sexual però alhora pot suposar un factor de comorbiditat. La bibliografia consultada refereix una manca d’estudis envers a les parelles de les dones amb càncer de mama. Conclusions: El suport social és essencial, per això que s’ha d’aprofundir en les necessitats de les parelles d’aquestes dones. Les dones joves afectades, solteres i sense fills requereixen especial atenció envers la seva sexualitat.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Ma. Pilar Sabater Mateu
URI: http://hdl.handle.net/2445/100256
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100256.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons