Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100412
Title: El canvi dels comportaments lingüístics de dependència no-oficial: problemàtica i línies d'actuació
Author: Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Keywords: Relacions humanes
Planificació lingüística
Mitjans de comunicació de massa
Interpersonal relations
Language planning
Mass media
Issue Date: 10-Dec-1987
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: Iniciats alguns avenços importants en l'extensió de l'ús del català en els àmbits i funcions de més directa dependència de les administracions autonòmica i local a Catalunya, hom nota, en canvi, força més lentitud i retarden en els terrenys de responsabilitat privada. És aquest un fet preocupant per tal com precisament els comportaments no-oficials tenen una enorme influència en la direcció cap al fracàs o cap a l'èxit dels processos de normalització lingüística. Aquest pes decisiu en el decantament dels fenòmens lingüístics històrics augmenta contínuament en les societats contemporànies a través de les noves tecnologies i, en especial, en situacions, com la catalana, de legitimació oficial de l'idioma dominant abans de l'inici del procés de normalització i de minorització demogràfica progressiva del grup de primera llengua catalana. Tot i que a nivell d'actituds els catalanoparlants (= 1a llengua catalana) semblin mantenir un alt grau de lleialtat al seu idioma propi, en el terreny dels comportaments pràctics la situació és diferent i d'alt risc per a la mateixa existència futura de la llengua. Cal, doncs, estar alerta i no caure en els mateixos errors d'altres processos de normalització que, com en el cas irlandès, es van centrar només bàsicament en l'administració i el sistema escolar i van deixar sense intervenció les institucions econòmiques de dependència privada (Macnamara, 1971).
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/1550
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 1987, vol. 10, p. 117-124
URI: http://hdl.handle.net/2445/100412
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
030359.pdf297.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons