Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100461
Title: Els usos lingüístics interpersonals no familiars a Catalunya. Estat de la qüestió a començament del segle XXI
Author: Vila i Moreno, F. Xavier (Francesc Xavier)
Sorolla, N.
Keywords: Ús lingüístic
Catalunya
Català
Linguistic usage
Catalonia
Catalan language
Issue Date: 2003
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Contrariament a una opinió força estesa, avui disposem d'un nombre considerable de fonts que informen sobre els usos lingüístics als territoris de llengua catalana. El problema amb que s'enfronta el sociolingüista avui no és pas l'escassesa de dades, ans al contrari: com seleccionar enmig d'un oceà de dades aquelles que puguin ser comparades de manera rigorosa i productiva. L'objectiu d'aquest article és identificar els trets principals dels usos lingüístics a Catalunya a començament del segle XXI.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TSC/article/view/224175
It is part of: Treballs de Sociolingüística Catalana, 2003, num. 17, p. 77-158
URI: http://hdl.handle.net/2445/100461
ISSN: 0211-0784
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
507822.pdf5.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons