Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100463
Title: Hora de fer balanç? Elements per valorar les polítiques lingüístiques a Catalunya en el període constitucional
Author: Vila i Moreno, F. Xavier (Francesc Xavier)
Keywords: Política lingüística
Catalunya
Language policy
Catalonia
Issue Date: 2004
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: Un cop transcorreguts 25 anys de l'aprovació del marc constitucional i estatutari vigents, podem plantejar un balanç dels resultats i els impactes de les polítiques lingüístiques desenvolupades a Catalunya. El nostre article planteja les dificultats tècniques de parlar pròpiament d'avaluació en casos com aquest, i fa una valoració de com han evolucionat els usos lingüístics dividits en tres grans sectors: els usos institucionals no educatius, els usos en l'àmbit educatiu, i els usos interpersonals. D'acord amb diverses fonts disponibles, l'article conclou que al llarg del període analitzat s'ha estès a Catalunya l'ús feble o ocasional del català, sobretot en contextos més institucionals, mentre que s'ha reduït el percentatge d'usuaris instal·lats en l'ús predominant del català, sobretot per raons demogràfiques -les generacions joves inclouen menys catalanoparlants inicials que les més grans. L'article acaba explorant la possibilitat que aquest període s'hagi produït una recuperació pel que fa a la presència del català com a llengua inicial dels infants nats a Catalunya, i analitza els reptes que les noves immigracions plantegen a les polítiques de promoció del català.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/736
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 2004, num. 41, p. 243-286
URI: http://hdl.handle.net/2445/100463
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524199.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons