Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100515
Title: La bioètica com a suport al dret per regular la biotecnologia
Author: Casado, María
Keywords: Bioètica
Dret
Biotecnologia
Bioethics
Law
Biotechnology
Issue Date: 2008
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: Habitualment he de justificar davant de les disciplines no jurídiques implicades en la reflexió sobre els problemes que suscita la biotecnologia la necessitat d'establir una relació entre la bioètica i el dret. En aquest article se m'ha demanat que dugui a terme la meva anàlisi justament des de l'enfocament oposat: he de donar raons de la utilitat de la bioètica per al dret públic. Per mi això suposa una tasca d'allò mes interessant ja que, tal com diu el títol del número monogràfic de la Revista Catalana de Dret Públic a què es destina aquest treball, el major «repte del dret públic davant les ciències de la vida» és precisament el de tutelar els drets fonamentals de les persones davant les implicacions de la biotecnologia, especialment en les aplicacions biomèdiques i la protecció del medi ambient.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp
It is part of: Autonomies. Revista Catalana de Dret Públic, 2008, num. 36, p. 55-78
URI: http://hdl.handle.net/2445/100515
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
561900.pdf128.57 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons