Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100548
Title: Indicacions i suggeriments per a l'elaboració de plans generals i específics d'extensió de l'ús del català
Author: Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Keywords: Català
Ús lingüístic
Planificació lingüística
Catalan language
Linguistic usage
Language planning
Issue Date: 1986
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: Sembla que comença a haver-hi entre els nuclis més interessats per la normalització del català un cert grau de consens pel que fa a la peremptòria necessitat de disposar d'estratègies rigorosament pensades i planificades que puguin fer avançar el procés d'una manera eficaç i decidida. La mancança d'un marc general planificat que doni sentit i objectius concrets a la tasca quotidiana, amb la corresponent avaluació dels resultats que s'obtenen, no tan sols pot fer perdre direcció i eficàcia a les accions que s'emprenen sinó que pot donar als seus protagonistes més entusiastes un sentiment profund i considerable de desorientació i frustració.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/1482
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 1986, num. 7, p. 179-184
URI: http://hdl.handle.net/2445/100548
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
565017.pdf211.47 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons