Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101336
Title: Existeix una associació entre l’estat de la pròtesi i les lesions de la mucosa oral?
Author: Coma Bansell, Laura
Director/Tutor: Martori López, Elisenda
Keywords: Pròtesis dentals
Ferides i lesions
Treballs de fi de grau
Mucosa oral
Dental prosthesis
Wounds and injuries
Bachelor's thesis
Oral mucosa
Issue Date: 8-Jul-2016
Abstract: Introducció: El tractament de l’edentulisme amb pròtesis amovibles és freqüent sobretot en la tercera edat i, tot i comportar beneficis pel pacient, també poden relacionar-se amb lesions orals. Objectius: L’objectiu d’aquesta revisió bibliogràfica és avaluar la relació entre l’estat i el temps d’ús de les pròtesis amovibles i les lesions de la mucosa oral. Materials i mètodes: Es realitza la recerca a les bases de dades Medline, Cochrane, Scielo, Embase i Google Scholar; fent una revisió des del 01/01/2000 fins al 2016 en llengua anglesa, utilitzant els termes [oral mucosal lesions], [oral mucosal alterations], [removable dental prosthesis], [denture wearers], [denture-related lesions]. Els estudis s’analitzen amb el sistema de taules PICO. Resultats: S’identifiquen un total de 219 articles però se n’inclouen 13. La prevalença d’aparició de lesions orals a causa de l’ús de pròtesi es troba en un rang que va del 37% al 71%. Dotze dels estudis relacionen l’aparició de lesions amb un temps d’ús elevat, mentre que nou, amb un mal estat o mala higiene de la pròtesi. Tot i els resultats homogenis entre la majoria d’autors, un dels estudis no troba diferències significatives entre un temps d’ús elevat i l’aparició de lesions orals. Conclusions: Hi ha concordança entre els autors per afirmar que un temps d’ús elevat i un mal estat de la pròtesi afavoreixen l’aparició de lesions orals. Tot i així, pel fet que la etiologia de les lesions és multifactorial, no hi ha consens a concretar en quin any apareixeran ni de quin tipus seran.
Note: Treball Final de Grau d'Odontologia, Facultat d'Odontologia, Universitat de Barcelona, Any: 2016, Director: Elisenda Martori López
URI: http://hdl.handle.net/2445/101336
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Odontologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101336.pdf945.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons