Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101578
Title: Anàlisi de la intervenció minorista en el procés de fixació de preus
Author: Borràs Prieto, Joan
Director: Vayá, Esther
Keywords: Economia
Política de preus
Supermercats
Treballs de fi de grau
Economics
Prices policy
Supermarkets
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: (cat)Aquest estudi pretén contribuir al desenvolupament d’instruments analítics vinculats a la presa de decisions minoristes en els processos de fixació de preus de venta al públic. Amb aquesta finalitat es defineixen variables explicatives del marge real dels articles d’un supermercat i a partir d’aquestes es proposen diverses modelitzacions del marge real. Es realitza un anàlisi de les propietats dels models en funció del procés de mostreig emprat, així com de la rellevància i l’efecte de les variables. Addicionalment, es configura un programa informàtic per tal d’adaptar la modelització a l’àmbit de la distribució alimentària.
(eng)This paper aims to contribute to the development of analytical tools related to retail decision-making in the process of pricing. To develop the study we use data from a local supermarket chain, located in the region of Anoia. For this purpose, first we define explanatory variables of the supermarket article’s real margin and from these we propose several models that explain the real margin. A key factor in modelling the real margin is demonstrated to be the presence or lack of competence in the products that compose the sample, so we consider this factor during the study. Taking into account the previous arguments, an analysis of the properties of models it’s done depending on the sampling process used, and we also carry out an analysis of the relevance and the effect of each variable. Furthermore, a computer program is configured in order to adapt the modelling to the field of food distribution.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016 , Tutor: Esther Vayá Valcarce
URI: http://hdl.handle.net/2445/101578
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Borras-Joan-juliol16.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons