Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101585
Title: The impact of Brexit on the UK financial service
Author: Ibáñez Díaz, Marc
Director: Garcia-Duran Huet, Patricia
Keywords: Economia
Mercat financer
Integració econòmica
Treballs de fi de grau
Economics
Financial market
Economic integration
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: (eng)The objective of this project is to establish whether an exit of the United Kingdom (UK) from the European Union (EU), dubbed as Brexit, would have a negative impact on the financial sector of the UK. First, it explains that the Single European Market (SEM) has resulted in a reduction of barriers to trade between banking markets in the EU. Then, it exposes how any Brexit scenario would result in increased barriers to trade. On the basis of these facts, it argues that by analysing if the UK financial sector has benefited from European integration, it can be induced whether the increase in barriers to trade generated by Brexit will have a negative impact on the UK financial sector. This is carried out through a qualitative study in the form of a content analysis of documents produced by the UK banking sector and press articles regarding the impact of the SEM on the UK financial sector. The conclusion is that the financial sector of the UK has been positively impacted by the EU and therefore any Brexit scenario would be negative for this sector.
(cat)L'objectiu d'aquest treball de final de grau és analitzar si una sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), l’anomenat Brexit, tindria un impacte negatiu en el sector financer del Regne Unit. En primer lloc, s'explica que el mercat únic europeu (SEM) ha donat lloc a una reducció de les barreres comercials entre els mercats bancaris de la UE. A continuació, s'exposa que qualsevol escenari posterior al Brexit es tradueix en un augment de les barreres al comerç. A partir d'aquests fets, s'argumenta que al generar un increment en les barreres comercials, si el sector financer del Regne Unit s'ha beneficiat de la integració europea, es pot concloure que el Brexit tindrà un impacte negatiu en aquest sector. Això s’estudia qualitativament a través d'una anàlisi de contingut de documents escrits pel sector bancari del Regne Unit i articles de premsa sobre l'impacte de la SEM en el sector financer del Regne Unit. La conclusió és que el sector financer del Regne Unit s'ha vist afectada positivament per la UE i per tant qualsevol escenari Brexit seria negatiu per a aquest sector.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016 , Tutor: Patricia Garcia Duran
URI: http://hdl.handle.net/2445/101585
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Ibañez-Marc-juliol16.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons