Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101593
Title: Narració en infants amb autisme: narració en tercera persona en infants de l’espectre autista
Author: Garcia Subirats, Miriam
Director: Junyent, M. Carme (Maria Carme), 1955-
Rosselló Ximenes, Joana
Hinzen, Wolfram
Keywords: Narració (Retòrica)
Infants autistes
Treballs de fi de grau
Narration (Rhetoric)
Autistic children
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: Aquest treball tracta sobre la capacitat narrativa en infants autistes i neix de la combinació de la curiositat d’una estudiant de Lingüística sobre com aquests infants adquireixen i usen el llenguatge, i del grup de recerca Grammar & Cognition LAB que en l’actualitat investiga com covarien perfils cognitius i lingüístics amb especial èmfasi en perfils atípics (i patològics) com l’autisme, l’esquizofrènia i la malaltia de Huntington.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Carme Junyent Figueras. Directors: Joana Rosselló Ximenes i Wolfram Hinzen
URI: http://hdl.handle.net/2445/101593
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Linguistica-2016_Garcia_Subirats.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons