Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101602
Title: La literatura juvenil de ciència-ficció de Manuel de Pedrolo
Author: Moreno, Anna M.
Director: Bordons, Glòria
Díaz-Plaja Taboada, Anna
Perera i Parramon, Joan
Keywords: Educació literària
Literatura infantil
Literatura juvenil
Pedrolo, Manuel de, 1918-1990
Literary education
Children's literature
Young adult literature
Issue Date: 21-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La recerca neix d’un doble objectiu, d’una banda, explicar el perquè les obres de ciència-ficció de Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit del segon origen i Trajecte final, són considerades literatura juvenil i, de l’altra, presentar el lector model del corpus establert, tot contrastant-lo amb el lector real d’una classe de 4t d’ESO per entendre com actualitza les obres objecte d’estudi a través dels seus referents i les fa vigents avui dia. Aquesta tesi es divideix en dues parts principals, precedides d’un capítol previ en què es presenta el marc d’actuació. A la primera part de la tesi s’aprofundeix en l’objecte d’estudi des de la teoria i en la literatura infantil i juvenil, incidint en la literatura juvenil. Així mateix, es mostra la figura del lector model –amb un recorregut per la teoria de la recepció i el lector (Eco-Jauss)– i el lector juvenil actual, tenint en compte el paper d’internet i les xarxes socials, entre d’altres. Es presenten els entorns de socialització de la pràctica lectora, d’una banda, el familiar i de l’altra, l’escolar, on es destaca l’ensenyament de la literatura, i el paper del docent i de la biblioteca escolar. Els darrers punts es dediquen als components textuals i paratextuals de la literatura juvenil, al gènere literari i a la literatura de ciència-ficció i finalment s’aprofundeix en la figura de Manuel de Pedrolo de forma general, primer, i en relació a la ciència-ficció i a les obres del corpus, després. La segona part, dedicada a l’objecte d’estudi des de la pràctica, presenta el procés de les intervencions (secundària i Facultat d’Educació); aspectes relacionats amb la gestió de les dades, i el perfil del lector model del corpus d’estudi, amb l’anàlisi filològica dels components textuals i l’estudi dels elements paratextuals. Al capítol següent trobem el gruix de la recerca. D’una banda, es desenvolupa l’experiència de l’Institut Bernat Metge –projecte d’innovació educativa “puntedu” i l’exposició– a nivell de centre i d’aula, i s’analitzen en profunditat les respostes dels alumnes per dibuixar el perfil del lector real del corpus d’estudi des de tres punts de vista complementaris: el perfil lector, les relacions a partir del text literari i des del text literari. Finalment a la discussió de resultats es compara el lector model i el lector real. I de l’altra banda, es mostra la implementació de l’exposició a la Facultat d’Educació i la valoració dels futurs formadors. Malgrat que l’escriptor segarrenc va ser l’autor del bestseller Mecanoscrit del segon origen i que és un dels escriptors catalans més llegit pels adolescents, els estudis específics sobre la literatura juvenil pedroliana són inexistents. Creiem que amb aquesta tesi podem omplir, en part, aquest buit i motivar altres recerques.
[eng] The goal of the research is twofold: on the one hand, we aim at explaining why Manuel de Pedrolo’s science fiction novels Mecanoscrit del segon origen and Trajecte final are considered young adults literature. On the other hand, we characterize these novels’ model reader, by further establishing a contrast with real 4th of ESO readers, in order to comprehend how such novels are actualized and understood through their own contemporary referents. This thesis is divided into two main parts, preceded by an introductory chapter where the research context is introduced. In the first part, includes the state of the art, and a characterization of the tow novels within the object of study from the perspective of children’s and young adults’ literature, with a special focus on the latter. Likewise, the roles of both ‘the model reader’ and ‘the young reader’, as well as social contexts for reading practices, are introduced. Next, a description of textual and paratextual components of young adults’ literature, literary genres, and science fiction are provided. The section closes with a depiction of Manuel de Pedrolo as a novelist, a science fiction writer, author of Mecanoscrit del segon origen and Trajecte final. The empirical part of the thesis includes the description the two interventions carried out in the study, as well as the description and discussion of the results obtained. First, methodological details are provided: description of the sample, data collection, portrayal of ‘the model reader’ for the proposed corpus, and analysis of textual and paratextual components in the two novels. Then, the results of the two interventions – an innovative teaching project and a exhibition, both carried out at the Institut Bernat Metge – are described and discussed, and next, the participants’ responses are analyzed in order to provide a portrayal of the actual reader and their relation(s) with the text. The results of the model reader and the actual reader are compared in the discussion section. The chapter closes with a report on an exhibition on Pedrolo’s work conducted at the Faculty of Education and an evaluation of the experience by pre-service teachers. Though the author is one of the most popular Catalan writers for young adults and is best known for writing bestseller Mecanoscrit del segon origen, specific studies on Pedrolian young adults’ literature are nonexistent. It is our hope that this work will contribute to fill this gap and will path the way to further investigations.
URI: http://hdl.handle.net/2445/101602
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AMMB_TESI.pdf20.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons