Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101621
Title: Disseny d’un assaig clínic (fase III) per valorar l’eficàcia de la metilzapina en l’esquizofrènia
Author: Adan Puig, Ana
Capella Arrondo, Maria del Mar
Prat, Gemma
Soriano Raya, Juan José
Keywords: Antipsicòtics
Assaigs clínics
Psicofarmacologia
Antipsychotic drugs
Clinical trials
Psychopharmacology
Issue Date: Sep-2016
Abstract: La metilzapina és un anàleg estructural de l’olanzapina (antipsicòtic atípic de segona generació sintetitzat l’any 1990). Les proves in vitro han determinat que presenta una elevada afinitat pels receptors 5-HT2 serotoninèrgics i pels receptors D3 i D4 dopaminèrgics; una afinitat pels receptors D2 dopaminèrgics mesolímbics elevada i moderada a la resta de vies dopaminèrgiques, i una baixa afinitat pels receptors alfa1 adrenèrgics, els M1 muscarínics colinèrgics i els H1 histaminèrgics.
URI: http://hdl.handle.net/2445/101621
Appears in Collections:Documents de Treball / Informes (Psicologia Clínica i Psicobiologia)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons