Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101646
Title: Llocs web de biblioteques per adolescents: recull de bones pràctiques, anàlisi de referents i proposta per al Consorci de Biblioteques de Barcelona
Author: Baena Argudo, Júlia
Director: Urbano, Cristóbal
Keywords: Bblioteques per a joves
Disseny de pàgines web
Accessibilitat web
Biblioteques juvenils
Tesis de màster
Web site design
Accessible Web sites
Young adults' libraries
Masther theses
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Issue Date: Jun-2015
Abstract: El col·lectiu adolescent és un públic amb característiques, necessitats, capacitats i preferències pròpies que el diferencien d’altres perfils, com l’infantil. És un públic consumidor de cultura, i les biblioteques públiques són entitats que s’encarreguen de difondre i fomentar la cultura. Per tant, a les biblioteques públiques existeix la necessitat d’elaborar productes i serveis específics per al col·lectiu i assolir l’objectiu de ser el referent cultural del públic adolescent. Els llocs web de les entitats que ofereixin aquests productes i serveis veuran garantit el seu èxit oferint un disseny específic que millori l’experiència d’usuari, fidelitzant els usuaris habituals i esporàdics i creant-ne de nous. El Consorci de Biblioteques de Barcelona és un ens públic amb la missió de vetllar per l’acompliment d’un conjunt de finalitats relacionades amb la lectura i les biblioteques de la ciutat.Presenta un lloc web en el qual es troben seccions adreçades a diferents perfils, entre els quals està el col·lectiu Joves. El present treball exposa una hipotètica proposta de la secció Joves, adaptant l’arquitectura web, el disseny, la usabilitat i els continguts al públic diana al qual s’adreça, tenint en compte els criteris establerts en el Disseny Centrat en l’Usuari (DCU). El perfil al qual s’adreça el nou web és el públic juvenil, però a l’hora de realitzar el projecte, s’han tingut en compte especialment les característiques pròpies del col·lectiu adolescent, més específic (12-18 anys). Per a realitzar aquesta proposta, prèviament s’ha realitzat una anàlisi de context, en la qual s’ha parlat dels usuaris adolescents, dels webs per adolescents, dels webs de biblioteques per adolescents i del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Un cop feta aquesta anàlisi de context, s’ha elaborat un recull de bones pràctiques, seguit d’una anàlisi de referents que estudia exemples de webs per adolescents, tant de biblioteques com de caire general. Aquests dos elements, recull i anàlisi, han estat la base teòrica sobre la qual conceptualitzar la proposta. Les pautes exposades seran aplicables tant a llocs web de biblioteca per adolescents com a webs d’altres tipologies adreçats al col·lectiu adolescent, esdevenint una eina d’avaluació de caire específic. Posteriorment, s’han explicat els estudis d’usuaris que es durien a terme, així com les característiques tècniques del projecte. Per últim, s’han detallat diferents aspectes relatius a la implementació del projecte, incloent el personal necessari, el calendari d’implementació i els costos.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona i UPF, curs 2015. Tutor: Dr. Cristóbal Urbano (UB)
URI: http://hdl.handle.net/2445/101646
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Julia Baena.pdf26.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons