Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101655
Title: Anàlisi dels recursos d'intensificació utilitzats a l'aula per estudiants francòfons en les simulacions de negociacions comercial en castellà
Author: Sabater, Maria Lluïsa
Director: Llobera, Miquel
Keywords: Didàctica de la llengua
Comunicació no verbal
Investigació qualitativa
Language teaching methods
Nonverbal communication
Qualitative research
Issue Date: 8-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest treball de recerca, sorgit de la pràctica de la didàctica de la llengua, consisteix a estudiar el discurs utilitzat per estudiants francòfons d'un nivell B2 a C1 d'una escola de comerç internacional de París en una activitat a la classe de castellà per a ús professional. L'anàlisi es focalitza en els recursos d'intensificació utilitzats en negociacions comercials simulades com a activitat de classe dutes a terme per aprenents als quals no se'ls havia donat models de llengua d'aquesta categoria pragmàtica. El treball investiga l'expressió de la intensificació en el discurs amb l'anàlisi dels dos canals semiòtics de la comunicació: el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal. Per una banda, determina quins operadors d'intensificació fan servir els aprenents i com es relaciona la comunicació verbal i la no verbal en la interacció de la negociació, per tenir un millor coneixement de les capacitats comunicatives d'uns estudiants concrets en un moment donat del seu procés d'aprenentatge. Per altra banda, explora quins poden ser els lligams entre els resultats de la recerca i la didàctica de la llengua per a fins específics. L'estudi, té com a puntals teòrics el marc de la didàctica de les llengües per a fins específics i el de l'anàlisi dels discurs, però també recorre a d'altres disciplines com els estudis sobre la negociació des de diferents perspectives i els que tracten de la simulació com a eina didàctica. També hi intervé la pragmàtica atès que s'analitza la intensificació com un operador pragmàtic, el camp de l'anàlisi de la conversa així com l'àmbit els estudis interculturals sobre negociació. Per tal analitzar la intensificació verbal i no verbal es fonamenta en els estudis que s'han portat a terme en aquestes dues disciplines. La recerca, de caràcter qualitatiu i emmarcada en l'enfocament etnogràfic, es basa en un corpus que es composa d'enregistraments vídeo de negociacions feta a l'aula, i la recollida de dades feta a partir de la transcripció permet analitzar la intensificació de manera altament contextualitzada. L'anàlisi de component verbal es realitza des de l'òptica i de la pragmàtica que fa que es pugui establir si un recurs de llengua actua com un intensificador segons la funció que exerceix en el context. La manca d'estudis sobre la comunicació no verbal en una negociació comercial en castellà ha portat a establir un codi de transcripció del llenguatge paraverbal per poder analitzar les funcions que realitza i la relació que s'estableix amb el sistema verbal de comunicació. En la discussió s'exposa la trajectòria que porta de l'observació feta per un professor d'una activitat a l'aula d'EUP fins a la realització d'aquesta recerca, seguint els principis de la investigació etnogràfica i es les repercussions que es consideren que pot tenir l'estudi en la didàctica de les llengües estrangeres. Finalment es dóna una perspectiva de les vies de recerca que es podrien seguir en el futur.
[eng] This research, issued from the teaching of a second language, studies the discourse of French-speaking students from an international trade school in Paris performing a classroom activity of Spanish for specific purposes. The goal of the research is to study the intensifiers in simulations of commercial negotiations, analyzing both the verbal and the non-verbal discourse to establish the typology of the intensifiers used by the learners, the extent of their importance and the relationship between the two semiotic channels in the negotiation interaction. The qualitative nature of the research follows the ethnographic approach and the data collection is made from the transcription from video recordings of negotiations made in class which enable the analysis of the intensifiers in a highly contextualized way. The two main basis of the research are the theories about teaching language for specific purposes and discourse analysis, but it involves pragmatics and conversation analysis as well, and the studies about negotiation and the use of simulation as a tool for teaching second languages. The analysis of verbal intensifiers is made from a pragmatic point of view and non-verbal intensifiers analysis is grounded on the studies on its field and it is applied for the first time to the learner's discourse of negotiation in the frame of the classroom. The findings highlight the variety and type of intensifiers used by the learners, the multiplicity of functions the students allocates them, and the few deviations from the formal register. They demonstrate as well the simultaneity and the close relationship between the verbal and non-verbal intensifiers and the fact that the coordinated and balanced use of both channels increases the negotiation effectiveness. The research outlines the relevance of the findings for the teaching of professional language and the design of teaching materials and, at the same time, opens different ways for future research work.
URI: http://hdl.handle.net/2445/101655
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MLLSiT_TESI.pdf4.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.