Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101733
Title: Proposta d’un Model de Dades Enllaçades: el Portal Jurídic de Catalunya
Author: Vallès Montoliu, Marina
Director: Centelles Velilla, Miquel
Ribera, Mireia
Keywords: Dades enllaçables
Accés obert
Ontologies (Informàtica)
RDF (Llenguatge de marques)
Tesis de màster
Linked data
Open access publishing
Ontologies (Information retrieval)
RDF (Document markup language)
Masther theses
Portal Jurídic de Catalunya
Issue Date: Jun-2015
Abstract: Aquest treball de final de Màster de Gestió de Continguts Digitals (TFM), s’emmarca dins de la filosofia Open Data (OD) o Dades Obertes que moltes administracions públiques posen a l’abast dels usuaris mitjançant serveis sota la premissa de transparència, participació i col·laboració. El concepte OD va lligat al concepte Open Linked Data (OLD) o Dades Obertes Enllaçades mitjançant tecnologies de Web Semàntica, utilitzant descripcions Resource Description Framework (RDF) per als recursos Web, que especifiquen metadades i representen la informació utilitzant Uniform Resource Identifier (URI) o identificadors únics. El repte de la Web Semàntica és integrar diferents fonts d’informació, es a dir, la interoperabilitat entre sistemes. Aquesta interoperabilitat es dona a dos nivells, jurídica (d’una a tres estrelles) i tècnica (de quatre a cinc estrelles) , seguint la classificació de les cinc estrelles de Dades Obertes Enllaçades de Tim Berners-Lee, considerat com el pare de la Web. La Web Semàntica es basa en conceptes i descriptors que han de ser identificats i reconeguts pels diferents sistemes. La utilització d’esquemes i models estàndards, en especial del Consorci W3C, conjuntament amb vocabularis i ontologies, possibiliten aquesta interoperabilitat. La proposta del treball es planteja a partir del model de dades del Portal Jurídic de Catalunya (PJC) gestionat per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP). El portal ofereix la consolidació de normes, es a dir, la consulta de les normes, les seves afectacions, modificacions i correccions en un únic document jurídic. Els textos consolidats, tot i no ser oficials, faciliten la consulta i tenen una utilitat pràctica pels usuaris. La proposta es justifica ja que es situa en un context favorable per la definició de projectes d’OLD basats en la interoperabilitat: es disposa d’un marc normatiu; existeix un interès per part les organitzacions a nivell internacional per les Dades Obertes; i la Reutilització de la Informació del Sector Públic (RISP) amb la creació de nous serveis es considera com una oportunitat de desenvolupament econòmic. D’altra banda l’aplicació de tècniques de Web Semàntica és més adient en sistemes que han estat modelats i estructurats utilitzant esquemes i metadades, com és el cas del repositori del PJC. A partir de la tecnologia de Web Semàntica com a marc teòric del treball, es presenta una proposta de modelització dels documents jurídics utilitzant ontologies estàndards amb enriquiment semàntic per els descriptors dels documents amb dades enllaçades. El resultat de la modelització serà un document en format RDF/XML seguint estàndards. Per contextualitzar el marc teòric primer s’analitzen els elements de la tecnologia de Web Semàntica necessaris per fer el modelatge i el model de dades del PJC per identificar els descriptors que seran enriquits semànticament, tenint en compte que els documents jurídics són indexats temàticament mitjançant el Tesaurus EuroVoc. Per identificar les ontologies i les estructures d’identificació URIs a emprar en el model es realitza un anàlisi de referents, fent una revisió de projectes d’OLD i de recomanacions sobre la identificació de recursos, que permetrà definir quins vocabularis i ontologies són més adients per descriure els documents jurídics i assignar URIs estàndards per temàtica normativa i reguladora. També es realitzarà un anàlisi d’usuaris mitjançant la tècnica qualitativa d’entrevista a empreses que utilitzen OD per la creació de serveis. Es busca rebre feedback de les necessitats respecte a la publicació d’OD. A partir de la informació recollida en les fases d’anàlisi, es realitzarà la descripció de la proposta de modelatge del treball especificant l’ontologia de referència, la identificació dels documents jurídics i l’abast de l’enriquiment semàntic amb dades enllaçades, argumentant les decisions preses. Finalment, es presentarà una planificació global del projecte incloent-hi la fase d’anàlisi, la fase de disseny i la fase d’implementació de la proposta del Model de Dades Enllaçades per al PJC, indicant calendari, recursos necessaris per dur-lo a terme i costos.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona i UPF, curs 2014-2015. Tutors: Miquel Centelles Velilla (UB), i Mireia Ribera Turró (UB)
URI: http://hdl.handle.net/2445/101733
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Marina_Vallès.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons