Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101737
Title: La negació en espanyol des d'una aproximació empírica
Author: Marsó Riera, Laia
Director/Tutor: Laborda, Xavier
Martí Antonin, M. Antònia
Taulé Delor, Mariona
Keywords: Oracions negatives
Corpus (Lingüística)
Castellà (Llengua)
Treballs de fi de grau
Negatives (Grammar)
Corpora (Linguistics)
Spanish language
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] Aquest treball té per objectiu presentar els criteris generals que s’han seguit per dur a terme l’anotació de la negació en un corpus de productes de l’espanyol (SFU ReviewSPNEG) a més d’una tipologia per a totes les estructures negatives que s’hi ha identificat. En aquesta anàlisi ens hem centrat en la negació oracional i sintagmàtica. El corpus conté 221.874 paraules i està format per 9455 oracions, 3015 (31.9%) de les quals són negacions.
[eng] This work aims to present two main objectives: the first one is a corpus of reviews in Spanish (SFU ReviewSP-NEG) annotated with negation and its corresponding guidelines, and the second one is a typology of negation patterns in Spanish. In this analysis we have focused our attention on clausal and constituent negation. The corpus contains 221.874 words and there are 9455 sentences, with 3015 (31.9%) being negations.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Xavier Laborda. Directores: M. Antònia Martí i Mariona Taulé
URI: http://hdl.handle.net/2445/101737
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Linguistica-2016_Marso_Riera.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
ces101737.docx53.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons