Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102155
Title: Reescalament de les polítiques de joventut a Barcelona i Milà: oportunitat o risc?
Author: Cano Hila, Ana Belén
Keywords: Política de la joventut
Integració social
Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Milà (Itàlia : Àrea metropolitana)
Youth policy
Social integration
Barcelona (Catalonia : Metropolitan area)
Milan (Italy : Metropolitan area)
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Prèviament a la transferència de competències a les regions, l'àmbit de la joventut a Barcelona i Milà tradicionalment fou responsabilitat dels ajuntaments i de la societat civil. Després de la configuració de les comunitats autònomes i les regions, ambdós contextos han experimentat un procés de reescalament de la gestió en matèria de joventut. En aquest punt, s'evidencien diferències significatives en els processos evolutius de cada context: per una banda, Barcelona ha tendit a una forta institucionalització, professionalització i territorialització de la gestió de les polítiques en matèria de joventut, i és una de les administracions locals innovadores en la gestió municipal de les polítiques de joventut. Per l'altra, l'Administració local milanesa, pel contrari, ha experimentat una institucionalització limitada ¿explicada per la manca de referents legislatius en matèria de joventut a escala regional i estatal¿, i una dèbil professionalització i contextualització de les polítiques de joventut. L'absència de lideratge institucional ha estat substituït pel rol protagonista de les entitats religioses (els oratoris). Tot i aquestes diferències, s'evidencia que en ambdós contextos la gestió en matèria de joventut tendeix a la dicotomització i a la segregació entre els joves més desfavorits (non bravi i visibles) i els més afavorits (bravi i invisibles).
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.3005.01.62
It is part of: Revista Catalana de Sociologia, 2015, vol. Desembre 2015, num. 30, p. 47-54
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.3005.01.62
URI: http://hdl.handle.net/2445/102155
ISSN: 1136-8527
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
645149.pdf145.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons