Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102173
Title: Estudis de pragmàtica i anàlisi del discurs sobre la llengua catalana: un repàs de l'etapa 1997-2012
Author: Payrató, Lluís, 1960-
Keywords: Pragmàtica (Lingüística)
Anàlisi del discurs
Català
Pragmatics
Discourse analysis
Catalan language
Issue Date: 2016
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Aquest article fa una revisió panoràmica, descriptiva i en part valorativa, dels estudis de pragmàtica i anàlisi del discurs que, entre 1997 i 2012, s'han desenvolupat en relació amb la llengua catalana. Subdividint aquestes dues grans àrees en apartats temàtics, es fa veure com la lingüística catalana, que ha tractat en molta profunditat temes gramaticals, fonètics, històrics, lexicogràfics, dialectals i sociolingüístics, té un compte pendent, encara, amb la línia pragmàtica i discursiva. Els estudis corresponents, per bé que en alguns casos s'han situat en un nivell internacional, mostren també llacunes, subàrees poc desenvolupades, amb poca tradició. També s'apunta que la necessitat d'analitzar pragmàticament i discursivament la societat i la cultura catalanes és evident, tant com la d'integrar els estudis en el conjunt crosscultural de pràctiques comunicatives d'arreu. El sentit d'una pragmàtica i una anàlisi del discurs catalanes implica l'anàlisi pertinent de singularitats, on localisme i globalisme no representen extrems irreconciliables, sinó dimensions complementàries i que s'exigeixen mútuament.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2500.01.191
It is part of: Estudis Romànics, 2016, vol. 38, p. 55-88
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2500.01.191
URI: http://hdl.handle.net/2445/102173
ISSN: 0211-8572
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
659388.pdf545.06 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons