Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102186
Title: Gènesi i desenvolupament de la intersubjectivitat en la filosofia de Fichte
Author: Martí Vallverdú, Josep Ma.
Director/Tutor: Turró, Salvi, 1956-
Keywords: Subjectivitat
Intersubjectivitat
Filosofia moderna
Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814
Subjectivity
Intersubjectivity
Modern philosophy
Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814
Issue Date: 17-Jun-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El propòsit d'aquest treball és investigar l'abast de la teoria de la intersubjectivitat en la filosofia de Fichte i les transformacions que pateix aquesta teoria al llarg del pensament de l'autor. Per fer-ho, s'han estudiat aquelles parts de la seva filosofia que demostren que per Fichte la fonamentació de la consciència parteix de la necessitat d'una altra consciència per poder donar compte de la noció que hom té d'un mateix. La demostració d'aquesta necessitat de la intersubjectivitat per poder parlar de consciència s'estén a les diferents parcel•les de la vida humana (dret, ètica, història, etc.). En tots els àmbits en què es relacionen els individus, la intersubjectivitat es presenta com a element previ imprescindible per comprendre el correcte desenvolupament d'aquests àmbits. En l'última època de la filosofia de l'autor s'ha descobert una reformulació de la intersubjectivitat que dóna concreció a la manera com es pot fonamentar efectivament i de manera segura la relació correcta entre les consciències.
[eng] The purpose of this work is to research the reach of the theory of intersubjectivity in the philosophy of Fichte and the transformations that this theory had all the time long through the thinking of the author. To do so, the parts of the philosophy of Fichte, that show that according to him the foundation of consciousness begins with the need for another conscience to explain the notion oneself has of himself, have been studied. The evidence of this necessity of intersubjectivity to make it possible to talk about conscience spreads to all the areas of human life (right, ethics, history, etc.). In all these areas in which individuals interact, intersubjectivity appears as a previous element essential to understand the correct development of these fields. During the last period of the author, a new formulation of the intersubjectivity, which gives concretion to the way how the correct relation between consciencies can be effectively based and in a sure way, has been discovered.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102186
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMMV1.pdf212.67 kBAdobe PDFView/Open
JMMV4.pdf371.49 kBAdobe PDFView/Open
JMMV2.pdf495.5 kBAdobe PDFView/Open
JMMV5.pdf609.21 kBAdobe PDFView/Open
JMMV6.pdf237.4 kBAdobe PDFView/Open
JMMV3.pdf361.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.