Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102187
Title: Anàlisi dels problemes ètics de la limitació de l'esforç terapèutic a la Unitat de Cures Intensives
Author: Majó Roviras, Carme
Director: Quintanas Feixas, Anna
Keywords: Bioètica
Unitats de cures intensives
Cura dels malalts
Medicina intensiva
Bioethics
Intensive care units
Care of the sick
Critical care medicine
Issue Date: 3-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La funció de les Unitats de Cures Intensives consisteix en donar suport a la insuficiència dels òrgans de pacients greument malalts. En la gran majoria de pacients, s'aconsegueix revertir la situació de risc vital, però en contrapartida també estem parlant d'un dels serveis hospitalaris que té més mortalitat estadísticament i que ha de limitar les tècniques en una part important dels casos. Atenent el principi de beneficència, un dels principis de la ètica mèdica, la limitació es pot produir abans d'aplicar aquestes tècniques ja que d'entrada es determina que no es podrà oferir cap benefici terapèutic al malalt, però un cop ja s'han aplicat aquestes tècniques també s'han de limitar ja que deixen de ser beneficients més endavant. Aquestes possibilitats han evidenciat cada vegada més aspectes relacionats amb tractaments desproporcionats. S'ha constatat que els professionals solen tenir dos dubtes ètics relacionats amb la limitació de l'esforç terapèutic: 1. Un té a veure en determinar com i en quin moment l'assistència als malalts ha d'agafar una altra dimensió i passar de la vessant terapèutica a la vessant pal•liativa i de confort evitant que els tractaments resultin fútils o desproporcionats. 2. l l'altre, amb el grau d'adequació dels tractaments i de cures al final de la vida. Per poder fer una aportació respecte al debat actual sobre aquest tema, en aquesta tesi s'analitzen tots els casos de LET detectats a la Unitat de Cures Intensives de L'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, a partir de la sessió clínica de cada dia on es recull, en un registre, l'evolució de tots els pacients distingint els que s'aplicà la Limitació de L'Esforç Terapèutic. Es tracta d'un estudi retrospectiu a través de la revisió de les Històries Clíniques dels pacients a qui es va aplicar una LET. L'estudi té l'objectiu d'actualitzar el debat des de l'estadística i la casuística i per aquesta raó, la tesi parteix d' un marc empíric A la primera part, es donen les dades estadístiques generals sobre la LET a la UCI des del dia 1 d'octubre de 2010 i el dia 30 setembre de 2011, un any en total. A la segona part, es realitza una anàlisi qualitativa dels 77 casos de LET detectats. Finalment, es fa una síntesi dels resultats obtinguts amb una valoració des del principis de la bioètica i s’indiquen unes propostes de millora.
[eng] In order to make a contribution with respect to the present debate on the subject of Limitation of life-sustaining treatments, the evolvement of patients is analyzed from daily clinical session registries, distinguishing those where limitation of life-sustaining was applied in the Intensive Care Unit (ICU) of the University Hospital Dr. Josep Trueta of Girona. One is a retrospective study through the revision of the medical histories of patients where limitation of life-sustaining treatments was applied. The objective of this study is to bring up to date the debate from the statistical and casuistry, and therefore, the thesis is part of an empirical standpoint. In the first part, the general statistical data on limitation of life-sustaining treatments in the ICU is from October 1, 2010 to September 30, 2011, one year altogether. In the second part, a qualitative analysis of the 77 cases where limitation of life-sustaining treatments was applied is realized. Finally, a summary of the results obtained along with an evaluation of bioethical principles and some propositions for improvement are indicated. The objective of the doctoral thesis apart from a bioethical standpoint is to find the tools in intensive medicine to adequately combine the therapeutical with support, care and comfort: 1. - How the decisions of limitation of life-sustaining treatments are carried out day to day in the ICU of the Trueta Hospital of Girona and what are the ethical problems that arise. 2. - Determination of what type or what profile of a patient with limitation of life-sustaining treatments in the ICU has. On one hand, how is this patient, what characteristic defines them; age, sex, pathology or reason for admission, origin, number of entered days, complications. On the other hand, questions regarding the principle of autonomy, competency, will and expectations, representatives of the patients, professional opinions, family members and social-economic quality of life, factors, the personal antecedents of interest. 3. - Detect strong and weak points, taking into account, as a last objective, to contribute to the qualitative improvement of care and attention.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102187
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filosofia Teorètica i Pràctica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CMR_TESI.pdf5.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.