Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102191
Title: Variables predictivas de violencia en pacientes diagnosticados de esquizofrenia ingresados en un hospital psiquiátrico
Author: Quílez Jover, Jorge
Director: Icart Isern, M. Teresa (Maria Teresa)
Ochoa Güerre, Susana
Keywords: Psiquiatria
Trastorns de la personalitat
Esquizofrènia
Trastorns de la conducta
Agressivitat
Infermeria psiquiàtrica
Psychiatry
Personality disorders
Schizophrenia
Behavior disorders
Aggressiveness
Psychiatric nursing
Issue Date: 27-Jun-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Objectiu: Identificar els factors de risc que influeixen en que les infermeres de Salut Mental siguin objecte de conductes violentes per part de pacient diagnosticats d’esquizofrènia. Metodologia: Estudi descriptiu, observacional, transversal de 146 pacients ingressats a unitats de salut mental. Els factors de risc es van classificar d’acord al model de Chappell i Di Martino. Es van recollir variables sociodemogràfiques, clíniques mitjançant l’escala de predicció i avaluació del risc de violència (EPERV-55) i l’escala de Risc de Violència de Plutchik (RV) i registres d’incidents violents. Resultats: Els factors de risc que van presentar diferencies estadísticament significatives van ser, per a la violència verbal vers el personal d’infermeria: el sexe masculí (p=0,033), el consum de cànnabis (p=0,001), l’absència de permisos (p<0,001), el consum de tòxics a la infància (0,023), la presencia de mesures restrictives (p<0,001) i el Factor 4: Consum de drogues (p=0,016). I per a la violència física vers el personal d’infermeria: l’absència de permisos (p=0,007), la presència de mesures restrictives (p<0,001) i el Factor 5: Control de l’automutilació (p=0,019). Conclusió: L’ús d’escales de predicció de la violència ajuda a reduir el seu risc i millorar l’assistència sanitària.
[eng] Objective: To identify risk factors that influence Mental Health Nursing are subjected to violent behavior from patients diagnosed with schizophrenia. Methodology: descriptive, observational, transversal study of 146 patients admitted to mental health units. Risk factors were classified according to the conceptual model Chappell and Di Martino. Sociodemographic and clinical variables were collected by the scale prediction and assessment of risk of violence (EPERV-55) and Risk scale Violence Plutchik (RV) and records of violent incidents. Results: The risk factors were statistically significant differences for the verbal violence against nursing: male gender (p = 0.033), cannabis (p = 0.001), the absence of permissions (p <0.001), the drug consumption in childhood (0.023), the presence of restrictive measures (p <0.001) and Factor 4: Drug (p = 0.016). And for physical violence against nursing: the absence of permissions (p = 0.007), the presence of restrictive measures (p <0.001) and Factor 5: Control of mutilation (p = 0.019). Conclusion: The use of scales of violence prediction helps reduce risk and improve health care.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102191
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JQiJ_TESIS.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons