Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102304
Title: Sèries de potencies (aleatòries)
Author: Ortega Cerdà, Joaquim
Keywords: Funcions de variables complexes
Polinomis
Àlgebra lineal
Functions of complex variables
Polynomials
Linear algebra
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: IEC
Abstract: La construcció de funcions aleatòries amb propietats interessants és un tema de llarga tradició en les Matemàtiques. Darrerament i resseguint l'estudi dels valors propis de matrius aleatòries s'està a abordant l'estudi dels zeros de polinomis i funcions aleatòries holomorfes.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2002.01.63
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 2015, vol. 30, num. 2, p. 193-205
URI: http://hdl.handle.net/2445/102304
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2002.01.63
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
664205.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons