Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102336
Title: Utilitat de la membrana periprotètica en el diagnòstic de la infecció en el recanvi d’una artroplàstia de maluc
Author: Muñoz Mahamud, Ernesto
Director/Tutor: Bori i Tuneu, Guillem
Soriano Viladomiu, Alex
Keywords: Artroplàstia
Histologia
Articulació coxofemoral
Infeccions
Arthroplasty
Histology
Hip joint
Infections
Issue Date: 17-Jul-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La infecció és una de les complicacions més greus que poden aparèixer després de la implantació d'una artroplàstia total de maluc. Fer un recanvi en un terreny infectat comporta un major risc d'infecció de la nova pròtesi. No existeix cap prova que tingui suficient sensibilitat i especificitat com per determinar si l'afluixament protètic és degut a una causa sèptica o mecànica. Aquesta tesi està dedicada a l'estudi de la utilitat de la membrana periprotètica per al diagnòstic d'infecció durant el recanvi d'una pròtesi de maluc. El primer objectiu d'aquesta tesi ha estat avaluar si el rendiment de la membrana periprotètica com a mostra per a l'estudi histològic peroperatori d'infecció en un recanvi d'una artroplàstia de maluc és superior al de la mostra de pseudocàpsula. Els resultats han demostrat que el percentatge de la histologia positiva de la membrana en pacients amb infecció de pròtesi és significativament més gran que el percentatge de la histologia positiva de pseudocàpsula. D'aquesta manera se suggereix que la membrana és millor com a mostra histològica. El segon objectiu ha estat determinar si el rendiment de la membrana periprotètica com a mostra sòlida per al cultiu convencional és superior al de la mostra de pseudocàpsula per al diagnòstic d'infecció en un recanvi d'una artroplàstia de maluc. Els resultats han demostrat que no existeixen diferències significatives entre tots dos tipus de mostra. El tercer objectiu ha estat avaluar la utilitat de la histologia fent servir la membrana periprotètica per al diagnòstic de la infecció durant un recanvi d'una artroplàstia de maluc per una fractura periprotètica. Els resultats han demostrat que la utilització de la histologia en casos de fractura està associada a una elevada taxa de falsos positius (baixa especificitat).
[eng] Prosthetic infection is one of the most severe complications that can appear after a total hip arthroplasty. To perform the replacement in a septic environment entails a significantly higher risk of prosthesis infection. Currently, there are no preoperative or perioperative reliable tests able to determine whether the prosthesis loosening is caused by septic or mechanical reasons. This thesis is devoted to study the usefulness of the periprosthetic membrane for predicting infection during a total hip replacement. The first objective of this thesis has been to evaluate if the usefulness of the periprosthetic membrane as a histologic sample is more accurate than the pseudocapsule. The results have confirmed that the percentage of positive histology of the membrane is significantly higher than the pseudocapsule, suggesting that periprosthetic membrane is the best specimen for the histological diagnosis of prosthetic joint infection. The second objective has been to assess whether conventional cultures from the periprosthetic membrane are superior to pseudocapsule samples in the diagnosis of infection in hip revision arthroplasty. The results allow to concluding that the membrane sample for a conventional culture is not superior to the pseudocapsule sample in detecting microorganisms. The third objective has been to analyze the usefulness of the histology for the diagnosis of infection during a hip prosthesis replacement for the treatment of a periprosthetic fracture. The results have demonstrated that periprosthetic fractures are a cause of false-positive histology results for the diagnosis of infection during revision of a hip prosthesis for the treatment of a periprosthetic fracture when conventional cultures are used for diagnosis of infection.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102336
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMM_TESI.pdf4.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.