Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102404
Title: Per una bioètica en acció: recursos formatius en obert desenvolupats per la UNESCO
Author: Lecuona Ramírez, Itziar de
Keywords: Bioètica
Formació
Comitès d'ètica
Unesco
Bioethics
Training
Ethics committees
Issue Date: Feb-2014
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: L'article té com a objectiu contribuir al debat sobre els reptes que afronta la bioètica en el segle XXI i, en especial, els comitès d'ètica, mecanismes que han de permetre el pas de la teoria a l'acció prenent com a base una bioètica pràctica, vinculada als drets humans internacionalment reconeguts, una bioètica que evoluciona cap a la responsabilitat social, especialment en salut, amb el referent que representa, des del 2005, la Declaració universal sobre bioètica i drets humans de la UNESCO. Es revisa l'origen, les funcions i les característiques dels comitès d'ètica nacionals, assistencials i de recerca, tot destacant la tasca de promoció del debat i la sensibilització que se'ls encomana, i, per tant, la importància de la formació i l'adquisició de capacitats en bioètica dels membres dels comitès. Al mateix temps, es planteja una visió crítica d'aquestes instàncies des de la biopolítica. Finalment, se sistematitzen els recursos en obert desenvolupats pel Programa de bioètica de la UNESCO per a la formació i la capacitació en bioètica, els quals són útils per als membres dels comitès d'ètica, i també per als diversos agents que intervenen en els processos assistencials i de recerca, que han de prendre decisions cada dia i que requereixen una anàlisi interdisciplinària i una preparació que va més enllà de la formació tècnica i específica. Els conflictes i les situacions de caràcter bioètic obliguen a integrar altres coneixements i a desenvolupar habilitats que exigeixen l'ús d'eines que permetin detectar les qüestions rellevants, quins són els problemes i de quin tipus, i com es pot arribar a propostes argumentades, vàlides i raonables.
Note: Reproducció del document publicat a: http://146.219.25.61/butlletins/public/view-not.php?ID=210&idnot=2682&SKIN=2
It is part of: Butlletí de Bioètica. Butlletí del Comitè de Bioètica de Catalunya, 2014, num. 12
URI: http://hdl.handle.net/2445/102404
ISSN: 2013-2611
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Càtedra UNESCO de Bioètica UB)
Articles publicats en revistes (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
639187.pdf234.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.