Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102406
Title: Disseny de calçat per a pacients amb peu diabètic
Author: Sangenís Muñoz, Judit
Director: Padrós Sánchez, Carolina
Keywords: Peu diabètic
Calçat
Úlceres
Diabetis
Treballs de fi de grau
Diabetic foot
Footwear
Ulcers
Diabetes
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: La incidència de la Diabetis Mellitus està en augment en els darrers anys, així com les complicacions associades. Una de les complicacions és el peu diabètic. Aquesta comporta el risc de formar úlceres per un excés de pressió i un augment de fricció, sent resultat, normalment, d’un calçat inadequat. Ens preguntem si els calçat actuals són aptes per als pacients diabètics. Per respondre aquesta pregunta, s’avaluarà la problemàtica que causa el calçat actual en pacients diabètics, descriurem els tipus i característiques d’aquests, i plantejarem una possible solució mitjançant el disseny d’un calçat amb unes característiques específiques per afavorir la prevenció de lesions dèrmiques. L'objectiu d'aquest calçat serà redistribuir i reduir les pressions plantars, així com evitar el fregament del peu amb el calçat, per evitar l’aparició d’erosions. No obstant això, encara no està provada l’efectivitat del calçat a mida en la prevenció d’úlceres. Tot i així, està demostrada la necessitat d’un canvi en el calçat d’aquests pacients per la relació que hi ha entre l’ample i la longitud del calçat, sent única. Així com la diferencia existent entre el peu d’un pacient neuropàtic i la mida d’un calçat convencional.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2015-2016, Tutor: Carolina Padrós Sánchez
URI: http://hdl.handle.net/2445/102406
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102406.pdf8.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons