Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102410
Title: La gestió dels recursos animals en la integració de les Illes Balears al món romà
Author: Valenzuela Oliver, Alejandro
Director/Tutor: Cau Ontiveros, Miguel Ángel
Alcover Tomas, Josep Antoni
Keywords: Restes d'animals (Arqueologia)
Ramaderia
Biometria
Animal remains (Archaeology)
Animal husbandry
Biometry
Issue Date: 21-Dec-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La Tesi doctoral presentada té per objectiu general avaluar els processos de canvi social i biològic als quals va donar lloc la integració de les Illes Balears al món romà. El treball es centra en l'estudi del registre arqueozoològic de les Balears des de l'Edat del Ferro fins al desenvolupament i consolidació de la societat romana. Per això, s'han estudiat totes les categories taxonòmiques possibles (mamífers, aus, ictiofauna, amfibis, rèptils i mol•luscs) dels següents jaciments: Pollentia, Sa Mesquida, Pedret de Bóquer, Son Fornés, Son Espases i Montefi. Des d'un nivell d'anàlisi social, es pretenia establir les diverses pràctiques productives, en aquest cas agropecuàries, que es van desenvolupar al llarg d'aquest període. Per això va ser fonamental establir, en primera instància, les relacions socials de producció del sistema socioeconòmic de les comunitats talaiòtiques. Per, posteriorment, poder identificar els canvis que es van generar amb la inserció de aquest model al sistema romà. Des d'un nivell d'anàlisi biològica, es pretenia establir l'estat de la biodiversitat insular en aquest marc cronològic de transició al món romà i així avaluar el seu impacte mediambiental. L'estudi acota una seqüència diacrònica de canvis molt significatius dins de l'evolució del territori balear. Es posa l'èmfasi en l'anàlisi de les invasions biològiques esdevingudes. Es tractava de documentar aquestes invasions, establir la seva cronologia precisa i estudiar les seves conseqüències. Els resultats obtinguts amb la realització d'aquest treball indiquen que, a les Gimnèsies, el període romà marcà l'inici d'un dels canvis més importants en les formes que tengueren els seus habitants de gestionar i relacionar-se amb els seus recursos animals. A nivell ecològic, no només suposà un impacte de primer ordre per a la biodiversitat insular, amb la introducció de noves espècies que va provocar l'homogeneïtzació de la diversitat animal, sinó que també amplià i intensificà els biotops explotats, integrant ara no només el recursos terrestres sinó també els d'origen marí, com són els peixos. A nivell social, és el primer cop des de l'arribada dels humans que s'evidencia de forma clara a les illes el manteniment sostingut d'una part de la població (urbana i militar) que no estava directament implicada en la producció dels seus propis aliments. Aquest fet marca l'inici de la separació entre productors i consumidors, i estableix una diferenciació clara entre dos models econòmics: un pre-romà, destinat a la producció de caire autàrquic, i un romà, on s'adopta una política econòmica de producció d'excedents i que es destina tant al manteniment de la nova estructura social com a la integració de productes dins la xarxa comercial mediterrània.
[eng] The invasion of the Balearic Islands by Romans caused a transformation in several aspects of the native communities. Although, some of the aspects of the economy are known, it is not well understood how the livestock consumption and production changed. By studying the faunal remains of the two islands (i.e., Mallorca and Menorca) and focusing on the Iron Age to Roman transition, a better understanding of the factors is reached. The data of a large number of sites from both islands is used to demonstrate changes in species representation and body size. At the same time, this research provides a first insight into the inter-island comparison of development of the animal husbandry during this period.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102410
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AVO_TESI.pdf31.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.