Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102649
Title: El gran Teatre del Liceu en la ficció literària del vuit-cents
Author: Bartolí Masons, Gemma
Director: Domingo, Josep M. (Domingo Clua)
Casals, Glòria
Keywords: Literatura catalana
Temes en la literatura
Treballs de fi de grau
S. XIX
Gran Teatre del Liceu
Catalan literature
Themes in literature
Bachelor's thesis
Issue Date: 15-Jun-2016
Abstract: En aquest treball analitzem obres poètiques, teatrals i narratives en què el Liceu ha tingut una significació especial, en un registre que va des del marc de la Renaixença, el realisme i el naturalisme, fins al modernisme. Això ens permet tenir també una visió dels diferents tipus de literatura que es dugueren a terme a Catalunya durant la segona meitat del segle XIX, que alhora reflecteixen també el context polític, social i cultural de l’època, especialment de la ciutat de Barcelona. Per a les citacions de les obres a què fem referència al llarg del treball, hem transcrit els textos segons la lliçó que n’ofereixen les fonts usades.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutors: Josep Maria Domingo Clua i Glòria Casals Nogués
URI: http://hdl.handle.net/2445/102649
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Catalana-2016_Bartolí_Masons.pdf8.89 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons