Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102742
Title: Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats 2012
Author: Fundació Solidaritat UB
Keywords: Informes
Auditoria
Comptabilitat
Fundació Solidaritat UB
Issue Date: 2013
Abstract: Informe d’auditoria independent dels comptes anuals abreujats de la Fundació Solidaritat UB (organització de cooperació i solidaritat de la Universitat de Barcelona), corresponents a l’exercici anual acabat a 31 de desembre de 2012.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102742
Appears in Collections:Comptes anuals (Fundació Solidaritat UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comptes auditats 2012.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons