Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102982
Title: El Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya: institucionalizant el diàleg i la deliberació
Author: Román Maestre, Begoña
Keywords: Comitès d'ètica
Serveis socials
Ètica
Ethics committees
Human services
Ethics
Issue Date: 1-Aug-2013
Publisher: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Abstract: [cat] En aquest article presentem la feina que ha fet el Comitè d'Ètica de Serveis socials de Catalunya (CESSC) en els seus tres anys d'existència. En una primera part descrivim la seva breu història: composició, funcions i tasques realitzades. En una segona part abordem les temàtiques generals que, a mode de recomanacions a professionals i ciutadania, ha publicat o s'estan elaborant al CESSC. En la tercera part ens aturem en el casos sobre persones particulars que són objecte de deliberació en els Espais de Reflexió Ètica en Serveis Socials (ERESS). [eng] This paper presents the work done by the Ethics Committee of Social Services of Catalonia (CESSC) in its three years of existence. First we describe its brief history, composition, functions and performed tasks. In the second part we approach general subjects that have been published -or in process- by CESSC, in the form of recommendations to professionals and citizenship. The third part deals with cases of individuals that are issue of deliberation in spaces of ethical reflection in Social Services (Espais de Reflexió Ètica en Serveis Socials-ERESS).
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.tscat.cat/content/rts-199-catala
It is part of: RTS. Revista de Treball Social, 2013, num. 199, p. 46-54
URI: http://hdl.handle.net/2445/102982
ISSN: 0212-7210
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filosofia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
626963.pdf127.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.