Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103195
Title: Protecció de dades a Internet
Author: Llobet Ruiz, Anna Maria
Director/Tutor: Palomar Baget, Núria
Keywords: Administració pública
Protecció de dades
Internet
Treballs de fi de grau
Public administration
Data protection
Internet
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: La protecció de dades de caràcter personal es basa en protegir la intimitat i la privacitat de les persones. La intimitat ve definida per l’article 18 de la Constitució Espanyola, fa referència a l’àmbit més reservat de les persones, el que s’ha de mantenir allunyat de la resta de persones. La privacitat es podria entendre com aquell àmbit de la vida que es té dret a protegir de qualsevol intromissió aliena. Pel que fa a dades de caràcter personal ens referim a aquella informació sobre una persona física que pot ser identificada o identificable. La persona física seria aquella que la seva identitat es pugui identificar, com per exemple nom, número d’identificació, identitat física, genètica, etc. Pel que fa el marc jurídic l’any 2000, va entrar en vigor la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal o com més es coneix LOPD, és la norma que regula a Espanya la protecció de dades de caràcter personal, és a dir totes aquelles dades que fan referencia a identificar una persona física, com pot ser el nom, cognoms, DNI, direcció, etc. A part aquesta llei també regula la manera la qual s’ha de recollir i tractar aquesta informació. Aquesta llei és de l’any 1999 per això actualment hi ha mancances d’elements reguladors pel que fa a la protecció de les dades a Internet. Aquesta és una eina bàsica i imprescindible avui en dia, tothom a totes hores la fa servir, sigui per motius d’oci o laborals. Per aquest motiu es transfereixen un gran volum de dades entre els usuaris i els servidors els quals emmagatzemen tota aquesta informació...
Note: Treballs Finals de Grau de Gestió i Administració Pública, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Núria Palomar Baget
URI: http://hdl.handle.net/2445/103195
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Gestió i Administració Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Llobet_Ruiz_Anna.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons