Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103268
Title: Declaració sobre integritat científica en recerca i innovació responsable
Other Titles: Declaração sobre integridade científica na investigação e inovação responsável
Declaración sobre integridad científica en investigación e innovación responsable
Declaration on research integrity in responsible research and innovation
Author: Casado, María
Patrão Neves, Maria do Céu
Lecuona Ramírez, Itziar de
Carvalho, Ana Sofia
Araújo, Joana
Keywords: Investigació
Ciència i ètica
Research
Science and ethics
Issue Date: Jul-2016
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Bioètica
Abstract: [cat] Actualment ens trobem davant d’una nova concepció del sistema de recerca i innovació, de manera que, en la creació i l’aplicació del coneixement, cal incloure-hi la governança, l’educació en ciència, l’ètica, l’accés obert, el gènere i la implicació de la ciutadania en aquests processos des del principi. La reflexió bioètica ha avançat i s’ha projectat transversalment en els programes d’aprenentatge en ètica dels diversos agents del sistema de recerca, innovació i desenvolupament; no obstant això, la ultracompetitivitat i les interseccions entre recerca, innovació, desenvolupament i mercat, no faciliten les bones pràctiques científiques. L’aposta per considerar l’ètica de bon principi es contraposa a la persistència de casos de frau científic i de problemes d’autoria, entre altres, en contextos en els quals perdura, a més, el sostre de cristall i la inclusió de qüestions de gènere és habitualment una mera formalitat sense cap impacte real. La nostra anàlisi se situa en un moment de transició entre velles i noves concepcions de l’ètica, la integritat científica i la responsabilitat investigadora, transformació que ens obliga a identificar escenaris, valors i regles, i a sensibilitzar la societat sobre aquesta transformació, les seves implicacions i les conseqüències que comporta.
[por] Assistimos a uma nova concepção dos processos de criação e aplicação do conhecimento na qual o sistema de investigação e inovação se apresenta como um processo dinâmico: governança, educação em ciência, ética, livre acesso, género e envolvimento do público nos processos de criação de conhecimento e inovação são linhas-mestras definidas pela Comissão Europeia. Neste contexto, a reflexão bioética tem avançado, tem-se estruturado e tem sido reconhecida como uma disciplina transversal que deveria ser ensinada aos diversos agentes do sistema de investigação, inovação e desenvolvimento; não obstante, no contexto ultracompetitivo da investigação, nem sempre se consegue implantar as boas práticas e ainda subsistem, por exemplo, o plágio, a fraude científica, etc. O presente contributo surge num momento de transição entre velhas e novas concepções de investigação que requer não só a identificação do novo cenário e das novas regras, mas também a sensibilização da sociedade sobre estas questões, propiciando o diálogo democrático entre a sociedade, a universidade e a ciência. Este pretende ser uma ferramenta útil que proporcione regras aos investigadores, profissionais e agentes do sistema de investigação e inovação nos nossos contextos, contemplando as particularidades do domínio latino e as distintas perspectivas culturais. Deste modo, tem como objectivo influenciar os decisores políticos do sistema de ciência e tecnologia dos dois países, convertendo-se num guia para possíveis mudanças normativas e novas propostas de regulação, e os meios de comunicação social, pelo impacto destes na opinião pública.
[spa] Asistimos a una nueva concepción del sistema de investigación e innovación en la que la creación y aplicación del conocimiento debe incluir: la gobernanza, la educación en ciencia, la ética, el acceso abierto, el género y que el público se involucre en estos procesos desde el principio. La reflexión bioética ha avanzado y se ha proyectado transversalmente en los programas de aprendizaje ético de los diversos agentes del sistema de investigación, innovación y desarrollo; no obstante, la ultracompetitividad y las intersecciones entre investigación, innovación, desarrollo y mercado, no facilitan la plena consecución de las buenas prácticas científicas. La apuesta por la ética desde el principio se contrapone a la persistencia de casos de fraude científico y de problemas de autoría, entre otros, en contextos en los que además perdura el techo de cristal y la inclusión de cuestiones de género es una mera formalidad sin impacto real. Nuestro análisis se sitúa en un momento de transición entre viejas y nuevas concepciones de la ética, la integridad científica y la responsabilidad investigadora, transformación que nos obliga a identificar escenarios, valores y reglas, y nos apremia a sensibilizar a la sociedad sobre esta transformación, sus implicaciones y consecuencias.
[eng] We are witnessing a new conception of the system of research and innovation in which the creation and application of knowledge must include: governance, education in science, ethics, open access, consideration of gender, and public involvement in these processes from their beginning. Reflection on bioethical issues has advanced and has been projected cross-disciplinarily in programs teaching ethics to the diverse actors in systems of research, innovation and development; however, ultra-competitiveness and the intersections between research, innovation, development and the market do not encourage the full achievement of good scientific practices. The commitment to ethics from the very initiation of these scientific processes contrasts with the persistence of cases of scientific fraud and problems of authorship, among others, in contexts in which a glass ceiling continues to exist, and the inclusion of gender issues is a mere formality without real impact. Our analysis occurs in a period of transition between old and new conceptions of ethics and scientific integrity and responsible research. This is a transformation which forces us to identify scenarios, values and rules, and compels us to raise awareness in society about this transformation, its implications and consequences.
Note: Títol paral·lel en castellà, portuguès i anglès / Text en català, portuguès, castellà i anglès
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08489
URI: http://hdl.handle.net/2445/103268
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2189998
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08489
ISBN: 9788447540334
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Càtedra UNESCO de Bioètica UB)
Col·lecció Bioètica - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9788447540389 (Creative Commons).pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons