Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103304
Title: Viaranys sociopolítics respecte a la Unió Europea del IV Reich
Author: Horta, Gerard, 1962-
Keywords: Antropologia social
Estat
Nació
Europa
Social anthropology
State
Nation
Europe
Issue Date: 31-Dec-2014
Publisher: Mirmanda
Abstract: Quatre anys abans de morir, l'antropóleg Claude Levi-Strauss qüestionava l'extens període históric en qué la identitat nacional s'ha instrumentalitzat com l'únic principi concebible de les relacions entre els estats. Alhora, lloava l'obra de Ramon Llull (1232-1316) ja que aquest, partint no pas de les semblances sine) de les categoritzacions concebudes corn a diferencies, oposant- hi els termes extrems, en feu sorgir les mediacions que s'hi donaven - per això Levi-Strauss proclamava el lligam de l'estructuralisme amb el pensament de Llull en qualitat de sistema lógic que possibilitava d'inventariar les relacions entre els conceptes i els éssers i "posar la noció de relació a la base del mecanisme del pensament". L'elogi de les arrels parcialment medievals i renaixentistes de l'antropologia arran de la práctica comparativa amb altres periodes temporals i altres sistemes socioculturals conduta Levi-Strauss fins als modes de coneixement de l'etnologia, el seu abast i els seus sentits, en un context en el qual aflora una consciencia col lectiva en qué les societats colonitzades i tot es reconeixen en "l'existéncia dels uns i els altres". L'antropologia social es distingeix en termes teórics i metodológics
Note: Reproducció del document publicat a: http://mirmanda.blogspot.com.es/2015_03_01_archive.html
It is part of: Mirmanda. Revista de Cultura/Revue de Culture, 2014, num. 9, p. 44-55
URI: http://hdl.handle.net/2445/103304
ISSN: 1957-0201
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Antropologia Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
642891.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.