Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103728
Title: Estudi de la terra crua durant la primera edat del ferro al nord-est de la península Ibèrica des de les perspectives micromorfològica i tipològica. Els materials del jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)
Author: Mateu Sagués, Marta
Director: Bergadà i Zapata, M. Mercè
Garcia i Rubert, David
Fullola i Pericot, Josep M. (Josep Maria), 1953-
Keywords: Materials de construcció
Excavacions arqueològiques
Protohistòria
Building materials
Archaeological excavations
Protohistory
Issue Date: 15-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta Tesi Doctoral és el resultat d’un treball d’investigació sobre l’ús de la terra crua per a l’elaboració de materials mobles i immobles en època protohistòrica. A partir d'un estudi de cas constituït per un conjunt mostral procedent del jaciment de la primera edat del ferro (f. VII-p. VI ane) de Sant Jaume (Alcanar, Montsià, Catalunya), presentem una proposta metodològica que pretenem que sigui útil per a poder estudiar aquests elements amb més profunditat en qualsevol jaciment arqueològic. Per a realitzar aquesta metodologia, partim d’un estat de la qüestió sobre els estudis duts a terme fins ara en relació a aquest material a l’àrea del nord-est de la península Ibèric. Primerament hem realitzat una proposta tipològica integral i amb vocació universal, per a poder dur a terme el primer nivell d'anàlisi. A continuació, i després d'una descripció morfo-sedimentària, apliquem la micromorfologia a l’estudi d’aquests materials, que posteriorment complementem amb algunes tècniques fisicoquímiques, en els casos en què ha estat necessari. Amb el cas de Sant Jaume a part d'exposar la metodologia aplicada, hem pogut extreure'n uns resultats útils tant per l'estudi d'aquests materials com del propi jaciment. Per un costat hem pogut determinar, com a mínim, l’existència de dos indrets d'extracció de la primera matèria bàsica per a realitzar aquests elements: un sediment de matriu argilosa i un altre on predominen les sorres fines de dolomita i calcita. Per un altre costat, hem conclòs que en el cas d’aquest darrer en part podria haver estat tractat tèrmicament prèviament al seu ús. Tant un sediment com l'altre van ser barrejats amb components vegetals i van acabar formant els diferents elements, que segons les proporcions i distribució dels components hem pogut classificar en fàbriques diferenciades. Un dels aspectes interessants del nostre treball és la constatació que podem diferenciar i distingir les fàbriques identificades que corresponen als dos grans grups tipològics: els elements mobles i els immobles. Els tractaments dels sediments i dels components variaran segons si és un element moble o immoble. En darrer terme, amb aquest treball, pretenem també reivindicar l'estudi d'aquests materials i la importància que tenen per a poder entendre en la seva integritat les societats pre i protohistòriques del nord-est peninsular. Gràcies al seu estudi, constatem el coneixement tècnic i del medi que aquestes societats tenien, així com el nivell assolit per la seva arquitectura domèstica. En definitiva, ajudarem a la reconstrucció de les característiques dels diferents assentaments així com del seu funcionament.
[eng] With this thesis we value one of the most remarkable materials in antiquity: unbaked earth. The manufactured unbaked earth elements (construction and furniture elements) are composed of detrital sediment and vegetal components. This material appears in prehistoric contexts, such as in the NE region of the Iberian Peninsula at the Early Iron Age, which has been the main object of our study, but has usually received little interest by researchers. From a case study, a set of samples from an Early Iron Age archaeological site of Sant Jaume (Alcanar, Montsià, Catalonia), we present a methodology we intend that may be useful to study these elements in any archaeological site. The proposal involves the application of different approaches: typological classification, morpho-sedimentary description and micromorphological analysis.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103728
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMS_TESIS.pdf51.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.