Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103802
Title: El trastorn de l'espectre autista i la inclusió en educació com l'eix de la intervenció educativa
Author: Gómez Rodríguez, Mª
Director/Tutor: Borràs Medina, Rosa
Keywords: Trastorns de l'espectre autista
Educació inclusiva
Intervenció educativa
Treballs de fi de grau
Autism spectrum disorders
Inclusive education
Educational intervention
Bachelor's thesis
Issue Date: 27-Jun-2016
Abstract: Un dels objectius de la inclusió educativa és garantir que tot l’alumnat pugui estar escolaritzat en l’escola ordinària, participant, compartint i aprenent en igualtat de condicions. Des d’aquest enfocament, l’atenció a la diversitat s’ha de veure com una oportunitat per a generar dinàmiques de canvi social, un dels principis de l’educació. Amb aquest marc referencial, la present recerca pretén donar a conèixer com es dóna la inclusió de l’alumnat TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) en una escola ordinària, i com s’impliquen els agents educatius en la seva intervenció educativa per a garantir la inclusió de tot l’alumnat. A través de la investigació acció es pretén una indagació auto reflexiva realitzada pels que participen en el context escolar amb la finalitat de produir canvis. D’altra banda, també es pretén demostrar que la millora dels processos inclusius escolars és una tasca que no acaba mai, i que és necessària l’avaluació i la reflexió constant sobre les estratègies que es duen a terme per tal de millorar la pràctica educativa.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2015-2016 ,Tutor: Rosa Borràs Medina
URI: http://hdl.handle.net/2445/103802
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eva_gomez_tfg.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons