Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103842
Title: Pedagogia hospitalària i de la salut: l'atenció educativa a infants malalts: el paper de les associacions
Author: Mas Bermejo, Maria
Director/Tutor: Torrado Fonseca, Mercè
Keywords: Pedagogia hospitalària
Infants malalts
Associacions
Treballs de fi de grau
Hospital pedaogy
Sick children
Associations
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: Els infants o adolescents malalts, a banda de les necessitats mèdiques, també en tenen d'altres relacionades amb l'educació i amb aspectes socials i emocionals. Per tal de donar-hi resposta, s'han creat associacions o fundacions que assumeixen funcions educatives i vetllen per la qualitat educativa d'aquests infants o adolescents, així com pel seu benestar social i emocional. Aquí hi té cabuda la Pedagogia Hospitalària i de la Salut i aquest àmbit d'actuació dels/de les pedagogs/gues s'està estenent cada vegada més en la societat. El present treball de fi de grau pretén descriure els serveis educatius que ofereixen dues associacions, AACIC i AFANOC, i aprofundir en el suport que dóna AACIC a les escoles, concretament als professionals de l'educació, per tal d'afavorir el procés d'aprenentatge dels/de les alumnes en situació de malaltia. A més a més, durant la recerca s'anirà coneixent la figura del/de la pedagog/a dins de les associacions amb la finalitat de situar les seves funcions i competències principals.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2015-2016 ,Tutor: Mercedes Torrado Fonseca
URI: http://hdl.handle.net/2445/103842
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
maria_mas_bermejo_tfg.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons