Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103965
Title: Paper de l’ecografia doppler arterial com a mètode únic de presa de decisions terapèutiques en la isquèmia crítica dels membres inferiors
Author: Martí Mestre, Xavier
Director: Ramos Izquierdo, Ricard
Keywords: Isquèmia
Ultrasons en medicina
Cirurgia
Ecografia Doppler
Ischemia
Ultrasonics in medicine
Surgery
Doppler ultrasonography
Issue Date: 18-Mar-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] OBJECTIU: L'objectiu principal d'aquest estudi de tesi és avaluar la capacitat que té l'ecografia Doppler arterial de membres inferiors, per servir com a prova única de decisió terapèutica, en la isquèmia crítica de membres inferiors. JUSTIFICACIÓ: Es tracta d'una proposició de gran rellevància, ja que implica un canvi conceptual important en el procedir dels equips d'Angiologia i Cirurgia Vascular que es dediquen a la terapèutica de la isquèmia crítica de membres inferiors. Suposa trencar amb la tradició de diagnòstic angioradiològic en favor d'una exploració hemodinàmica, menys complexa i menys agressiva, però també amb un suport d'imatge menys atractiu i acurat, i amb major dependència dels criteris i fiabilitat de l'explorador. METODOLOGIA: Aquesta tesi consisteix en un compendi de tres articles dedicats a la mateixa unitat temàtica, que és la planificació amb ecografia Doppler de la terapèutica a aplicar a pacients amb isquèmia crítica dels membres inferiors. La població a estudi són pacients els afectes de isquèmia crítica dels membres inferiors. A tots ells se'ls ha estudiat en base a ultrasons de cara a planificar la seva terapèutica quirúrgica. S'ha realitzat estudi angiogràfic en cas de ecografia no concloent per a la planificació. La comparació s'ha establert entre la decisió terapèutica presa segons les troballes ecogràfiques, i la finalment presa segons troballes intraoperatòries. També s'ha comparat la mateixa decisió segons troballes arteriogràfiques i troballes operatòries, i el grau de coincidència ecografia i arteriografia quan existien les dues exploracions. El primer article és un estudi general sobre pacients amb isquèmia crítica dels membres inferiors. El segon article centra la investigació en els pacients diabètics afectes de isquèmia crítica de membres inferiors, com a grup especialment difícil d’estudi ultrasònic. El tercer article avalua l’ecografia Doppler arterial potenciada amb ecocontrast com a factor que millora la capacitat de l’exploració ultrasònica per a la presa de decisions terapèutiques. CONCLUSIONS: 1. L’ecografia Doppler de les artèries dels membres inferiors permet una adequada presa de decisions terapèutiques quirúrgiques, en els pacients afectes de isquèmia crítica, inclosos els pacients diabètics, com a únic test d’estudi. 2. L’ecografia Doppler de les artèries dels membres inferiors permet una adequada presa de decisions terapèutiques quirúrgiques, en els pacients afectes de isquèmia crítica, inclosos els pacients diabètics, respecte a l’arteriografia. 3. La utilització de substàncies d’ecocontrast permet augmentar la fiabilitat de l’ecografia Doppler de les artèries dels membres inferiors en els casos en què aquesta tècnica no presenta prou fiabilitat operatòria. 4. L’ecografia Doppler de les artèries dels membres inferiors potenciada amb ecocontrast permet una adequada presa de decisions terapèutiques quirúrgiques, com a test únic d’estudi, en els pacients afectes de isquèmia crítica, en què l’ecografia Doppler arterial basal no és suficientment precisa. 5. L’ecografia Doppler de les artèries dels membres inferiors potenciada amb ecocontrast permet disminuir la utilització de l’arteriografia, com mètode de planificació terapèutica quirúrgica en la isquèmia crítica.
[eng] AIM: The aim of this thesis is to evaluate the role of duplex ultrasound arterial mapping in decision making for surgical planning in critical limb ischemia. Justification: It implies an important change in evaluation of critical limb ischemia. It means to break traditional angiography diagnosis and espouse with a hemodynamic test, cheap, non invasive, less complex, but with less attractive image substrate, and highly dependant from explorer. METHOD: This thesis is compounded by three published papers as a sole thematic unit. That is, surgical planning of critical limb ischemia by means of duplex ultrasound as the sole test. The studies' samples include patients with critical limb ischemia. They were studied by means of ultrasound arterial mapping. Angiography was performed in case of non reliable duplex test. Decisions performed with duplex and final surgical decisions were matched. Angiographic decisions and final surgical decisions were matched too. Concordance between duplex and angiography decisions was matched in patients with both tests. First paper talks about patients with critical limb ischemia without farther ado. Second paper is restricted to diabetic patients with critical limb ischemia. It is assumed, they are more difficult to study by means of duplex. Third paper talks about the role of contrast enhanced ultrasound to improve the degree of decision of duplex test in patients with critical limb ischemia. CONCLUSIONS: 1. Duplex allows good surgical decision in critical limb ischemia, even in diabetic patients, like the sole test, and with respect angiographic test. 2. Use of contrast enhanced duplex ultrasound increases duplex precision in non reliable cases. 3. Contrast enhanced duplex ultrasound allows good surgical decision in critical limb ischemia, like the sole test, when simple duplex test is not enough reliable. 4. Contrast enhanced duplex ultrasound allows less use of angiography to plan surgical decisions in critical limb ischemia.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103965
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Patologia i Terapèutica Experimental

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XMM_TESI.pdf7.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.