Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103970
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSalazar Soler, Albert-
dc.contributor.authorSanclemente Ansó, Carmen-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Medicina-
dc.date.accessioned2016-11-18T15:31:47Z-
dc.date.available2016-11-18T15:31:47Z-
dc.date.issued2016-02-11-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/103970-
dc.description.abstract[cat] 1.1 Hipòtesi: La UDR-HUB permet fer el diagnòstic ambulatori de malalties potencialment greus en un període més curt de temps i amb una relació cost/eficàcia superior a l’ hospitalització convencional, amb una acceptació i nivell de satisfacció per part del pacient molt alta. 1.2 Objectius > Anàlisi descriptiu observacional dels pacients avaluats a la UDR–HUB durant el període del 28-03-2008 al 30-06-2012 > Determinació del nivell de satisfacció amb l’assistència rebuda, de una sèrie de més de 150 pacients atesos consecutivament a la UDR-HUB de març de 2012 a octubre de 2012. > Quantificació del cost de l’ activitat de la UDR-HUB en una sèrie de pacients amb diagnòstic final de limfoma, neoplàsia de pulmó i anèmia en comparació amb pacients ingressats al servei de Medicina Interna per les mateixes patologies. > Creació del MAPA de procés de la UDR 2. METODOLOGIA DELS OBJECTIUS 2.1.1Objectiu 1: Anàlisi descriptiu observacional de pacients avaluats a l’ UDR-HUB en el període descrit anteriorment. > Disseny: Estudi observacional descriptiu > Població d’estudi: Pacients atesos a la UDR–HUB > Variables i recollida d’informació: les dades es recullen de forma prospectiva en un full dissenyat a l’any 2008 i posteriorment en una base de dades tipus “Access” per poder realitzar l’anàlisi de les dades. 2.1.2Objectiu 2: Determinació del nivell de satisfacció dels pacients atesos a la UDR-HUB. > Disseny: Estudi prospectiu transversal observacional. Enquesta de satisfacció anònima. > Població: S’espera avaluar 150 pacients atesos consecutivament a la UDR-HUB en el període des de març de 2012 fins al 31 d’octubre de 2012. > Mètode:Enquesta de satisfacció, es farà servir una enquesta adaptada a la dissenyada per l’Associació d’Uròlegs de la Universitat de Columbia(12), emprarem aquesta enquesta perquè ha estat utilitzada amb bon resultat en diferents estudis sobre el nivell de satisfacció fets a l’Estat Espanyol en 2.1.3Objectiu 3: Anàlisi de minimització de costos (AMC) de la UDR > Avaluació econòmica: Amb l’objectiu de seleccionar entre les existents aquelles intervencions per les que en conjunt, les avantatges i beneficis aconseguits són màxims una vegada deduïts els costos d’oportunitat, garantint l’obtenció dels mateixos resultats d’eficàcia i/o efectivitat > Disseny. Anàlisi de Minimització de Costos. > Població. Pacients atesos a la UDR-HUB i que hagin estat derivats per qualsevol motiu. Es farà avaluació comparativa del cost UDR envers del cost d´ hospitalització pels diagnòstics: limfoma, anèmia, neoplàsia de pulmó. 3. CONCLUSIONS FINALS DE LA UDR * Accessibilitat: la UDR ofereix una gran accessibilitat per part dels professionals tant del nostre hospital com de l’atenció primària gràcies a les múltiples vies d’accés (sistema informàtic de l’hospital (SAP), telèfon directe, e- mail, FAX), amb uns criteris molt ben definits i dels quals s’ha fet una amplia difusió, i per part dels pacients amb fàcil accés a les instal·lacions, i amb un telèfon de contacte directe durant tot el procés diagnòstic. * Resolució:La UDR ofereix una assistència ràpida i segura ( pocs ingressos hospitalaris, poques visites a urgències durant el procés diagnòstic, poques complicacions) als pacients amb malalties potencialment greus, sense llista d’espera per una primera visita, el temps diagnòstic des de la primera visita es menor a 10 complint les expectatives d’atenció i qualitat. La satisfacció dels pacients és molt elevada i prefereixen aquest dispositiu a l’hospitalització convencional. * Recursos i Cost: La UDR aporta un estalvi d’ingressos hospitalaris en un percentatge molt elevat, podent aprofitar els llits mèdics alliberats per fer procediments quirúrgics i així disminuir la llista d’espera. La UDR aporta un estalvi econòmic molt important , pel seu baix cost per diagnòstic i d’estructura, amb igual resultat en el diagnòstic final , essent un dispositiu assistencial aplicable a qualsevol hospital de qualsevol nivell assistencial.-
dc.description.abstract[eng] Objectives: 1. A quick diagnosis unit (QDU) as an alternative to acute hospitalization for the diagnostic study of patients with potentially serious diseases and suspected malignancy. 2.Although hospital-based outpatient quick diagnosis units (QDU) are an increasingly recognized cost-effective alternative to hospitalization for the diagnosis of potentially serious diseases, patient perception of their quality of care has not been evaluated well enough. This cross-sectional study analyzed the perceived quality of care of a QDU of a public third-level university hospital in Barcelona. Objective 3.To evaluate the costs of QDU vs. conventional hospitalization for the diagnosis of cancer and anemia using a cost-minimization analysis on the proven assumption that health outcomes of both approaches were equivalent. Patients and Methods: Objective 1 Method:Between March 2008 and June 2012, 1226 patients were attended by the QDU.Clinics according to well‑defined criteria. Clinical information was prospectively registered in a database. Objective 2 Method:One hundred sixty-two consecutive patients aged ≥ 18 years attending the QDU over a 9-month period were invited to participate. A validated questionnaire distributed by the QDU attending physician and completed at the end of the first and last QDU visit evaluated perceived quality of care using six subscales. Objective 3 Method: Patients referred to the QDU of Bellvitge University Hospital of Barcelona over 51 months with a final diagnosis of severe anemia (unrelated to malignancy), lymphoma, and lung cancer were compared with patients hospitalized for workup with the same diagnoses. The total cost per patient until diagnosis was analyzed. Direct and indirect costs of QDU and hospitalization were compared. Conclusions: A QDU may be a feasible alternative to conventional hospitalization for the diagnosis of otherwise healthy patients with suspected severe disease. Appropriately managed and supported, QDUs can lighten the burden of emergency departments and reduce the need for hospitals beds. While appreciating that completing the questionnaire immediately after the visit and its distribution by the QDU physician may have affected the results, scores of perceived quality of care including recommendation were high. There were, however, significant differences in several subscales associated with age, education, number of QDU visits, and diagnosis of malignant vs. benign condition.QDUs appear to be a cost-effective resource for avoiding unnecessary hospitalization in patients with anemia and cancer. Internists, hospital executives, and healthcare authorities should consider establishing this model elsewhere.-
dc.format.extent107 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Sanclemente, 2016-
dc.subject.classificationDiagnòstic-
dc.subject.classificationAssistència hospitalària-
dc.subject.otherDiagnosis-
dc.subject.otherHospital care-
dc.titleAnàlisi de l’activitat clínica, satisfacció de l’usuari i cost/efectivitat d’una Unitat de Diagnòstic Ràpid de Medicina Interna en un hospital terciari-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.date.updated2016-11-18T15:31:52Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/397742-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CSA_TESI.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.