Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104027
Title: La formació per a la construcció d'equips a les organitzacions
Author: Fernández Ferrer, Núria
Director/Tutor: Carol Andrés, Luis
Keywords: Formació del personal
Treball en equip
Necessitats de formació
Treballs de fi de grau
Employee training
Teams in the workplace
Training needs
Bachelor's thesis
Issue Date: 28-May-2016
Abstract: Aquest treball de Fi de Grau tracta l'àmbit de la formació a les organitzacions, en concret, la construcció d'equips o team building. La finalitat és esbrinar com s'està duent a terme aquesta metodologia de formació actualment i, a partir d'aquí, fer una proposta de formació innovadora en construcció d'equips. En el treball es fa un repàs de la teoria referent a aquest àmbit, que es complementa amb els testimonis de professionals en actiu experts en team building i el relat d'experiències de treballadors que han viscut una formació d'aquest tipus. El resultat és un recull dels elements essencials que hauria de contenir una acció formativa en construcció d'equips òptima, plasmats també a tall d'exemple en un pla de formació simulat. Com a conclusions principals cal destacar la idea que una formació en team building només serà efectiva si l'organització s'hi implica i es compromet amb el projecte i, per aconseguir-ho, cal tenir en compte les necessitats tant dels treballadors com de l'empresa, és a dir, establir una complicitat entre allò que es vol canviar i per què. També és determinant que hi hagi una bona comunicació que afavoreixi un feedback constructiu i un disseny del pla de formació adaptat al perfil dels destinataris.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2015-2016 ,Tutor: Lluís Carol Andrés
URI: http://hdl.handle.net/2445/104027
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfg_nuria_fernandez_ferrer TFG.pdf837.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons