Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104047
Title: La primera persona del plural en català
Author: Nogué Serrano, Neus
Keywords: Català
Dixi
Lingüística
Pragmàtica (Lingüística)
Catalan language
Deixis
Linguistics
Pragmatics
Issue Date: 2010
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: L'objectiu d'aquest article és caracteritzar la primera persona del plural des del punt de vista semàntic, referencial i pragmàtic, tal com es manifesta en català. El treball parteix de les dades obtingudes en un estudi més ampli sobre la dixi de persona (Nogué, 2008), i n'aprofundeix l'anàlisi posant l'èmfasi en aquest aspecte concret. És, doncs, un treball de micropragmàtica, perquè pren un tret gramatical de la llengua ¿morfològic, en aquest cas¿ i l'analitza des del punt de vista de l'ús. Els marcs teòrics de partida són, d'una banda, el dels marcs participatius ('participation framworks') d'Erving Goffman (1981) i, de l'altra, la descripció comunament acceptada ¿ampliada a Nogué (2008)¿ de la dixi de persona (bàsicament, Levinson 1983)
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2502.01.48
It is part of: Llengua & Literatura, 2010, num. 21, p. 155-198
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2502.01.48
URI: http://hdl.handle.net/2445/104047
ISSN: 0213-6554
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
586693.pdf502.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons