Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104104
Title: Els Seminaris de Segona Sofística, una manera diferent de fer i de transferir recerca. Grup de recerca Graecia Capta
Author: Mestre, Francesca
Keywords: Investigació
Civilització clàssica
Research
Classical civilization
Issue Date: Dec-2012
Publisher: Auriga
Abstract: El grup de recerca Graecia Capta -que, com a tal grup, acaba de complir 10 anys- té com objectiu de recerca conèixer i aprofundir en tot allò que té a veure amb el concepte "grec" o "Grècia" en el si de l'Imperi Romà. Com a filòlegs, òbviament vem començar -i continuem- llegint, traduint i editant els textos dels autors hel lenòfons de l'imperi; tanmateix, a partir de l'experiència d'aquesta lectura, el nostre camp d'interès s'ha anat eixamplant, per dues constatacions fonamentals: d'una banda, que, en certa mesura, l'Imperi Romà representa a l'antiguitat allò que en els nostres temps anomenem globalització i que, per tant, fins allà on sigui possible, es poden establir punts de connexió que serviran per tenir una millor intel leccció dels dos extrems comparats; d'una altra banda, que l'Imperi Romà és generalment estudiat per les grans gestes militars, polítiques, de creació d'infraestructures, etc., però no com a gresol de llengües, cultures, religions, etc. Per suplir aquestes mancances, el nostre grup treballa en molts sentits: publicacions, organització de congressos i jornades, assistència a esdeveniments científics a l'estranger, etc., però també organitza, dues vegades l'any, els anomenats Seminaris de Segona Sofística, d'assistència lliure, on, d'una manera menys formal que un congrés, es presenten i es debaten, amb el recolzament dels textos, molts d'aquests aspectes de l'Imperi Romà poc debatuts en general: oposició grec / romà; bilingüisme o fins i tot trilingüisme, relacions del poder amb altres cultures (judaisme), naixement del cristianisme en el si de l'imperi i difusió cultural, etc.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.auriga.cat/index.php/2012-09-13-12-38-40?controller=details&id=1&record_id=674&filter_order=&start=660
It is part of: Auriga. Revista de divulgació del món clàssic, 2012, num. 63, p. 40-41
URI: http://hdl.handle.net/2445/104104
ISSN: 1131-5008
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
625163.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.