Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104168
Title: Qüestió del 'què' i qüestió del 'qui' en l´Eutidem
Author: González Guardiola, Joan
Keywords: Filosofia antiga
Ancient philosophy
Plató, 428 o 7-348 o 7 aC. Eutidem
Issue Date: 1997
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: L'Eutidem platònic acostuma a classificar-se el grup de diàlegs de 'transició'. Aquesta classificació s'establia segons el criteri usual d'un suposat desenvolupament evolutiu de la teoria de les idees com a centralitat del platonisme. La introducció de nous factors i criteris més complexos no ha variat fonamentalment la ubicació de l'Eutidem entre els diàlegs transicionals. Aquest grup de diàlegs, en el qual acostumen a ser assidus a més do I'Eutidem ( variant segons els autors ), el Menó, el Lisis i els Hippíes, representaria els primers indicis tímids cap a l 'exposició de la teoria de les idees corn a nucli del platonisme tal i com la trobaríem ja constituïda en els diàlegs 'migs' com el Fedó, el Convit o La república.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/AnuariFilosofia/article/view/211801/281991
It is part of: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, 1997, num. 9, p. 27-37
URI: http://hdl.handle.net/2445/104168
ISSN: 1130-4383
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filosofia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
574772.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons