Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104204
Title: Enquesta de Condicions de Vida i Participació dels estudiants Universitaris. ECoVIPEU-UB. (Informe Executiu)
Author: Alegre, Àngels
Bernal, Daniel
Mumbrú, Andreu
Keywords: Estudiants universitaris
Entorn universitari
Universitat de Barcelona. Observatori de l’Estudiant
Issue Date: Oct-2016
Publisher: Universitat de Barcelona. Observatori de l’Estudiant
Abstract: L'Informe del Perfil Acadèmic i Social dels Estudiants de la Universitat de Barcelona s'ha d'entendre dins del marc del projecte ECoViPEU (Encuesta de Condiciones de Vida i Participación de los Estudiantes Universitarios). La ECoViPEU, pel seu costat, s'inscriu dins de la convocatòria de concurrència competitiva del Programa d'Estudis i Anàlisis del Ministeri d'Educació (Orden EDU/1372/2010, de 20 de mayo),que en el seu primer article (B, 1), proposa com a tema específic d’estudi “el perfil i condicions acadèmiques i socials de la vida dels estudiants universitaris espanyols”. L'objectiu central d'aquest projecte, tal i com consta en el seu informe, consisteix a establir les bases necessàries pel desenvolupament d'un Observatori de la Vida i Participació dels Estudiants Universitaris a Espanya, homòleg als ja existents a països com França o Canada, que faciliti l’obtenció d’informació sistemàtica per a informar les polítiques universitàries. Ara bé, aquest objectiu general es defineix mitjançant objectius específics i actuacions determinades.
URI: http://hdl.handle.net/2445/104204
Appears in Collections:Documents Institucionals (Observatori de l'Estudiant)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ECOVIPEU_UB_1.1.1.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons