Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104210
Title: Síntesi i política: Introducció al problema entre experiència i definició a la filosofia de Spinoza (I)
Author: González Guardiola, Joan
Jódar, Àfrica
Keywords: Spinoza, Benedictus de, 1632-1677
Issue Date: 1998
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: El nom més adequat sota el qual podria englobar-se el que presentem a continuació és el de 'materials de treball'. Materials de treball per comencar a treballar (els lectors interessats en la qüestió) en la direcció de plantejar-se l'important problema que les més recents interpretacions de l'espinozisme han deixat obert sobre la qüestió del 'tot' de l'espinozisme, i la problematica i complicada articulació que entre políti- ca, etica, metafísica i epistemologia aquest 'tot' sembla oferir. 'Mate- rials de treball' ens situa amb humilitat davant problemes molt complexos, i vol convidar el lector al treball de pensar problemes, més que no pas al de trobar solucions massa rapides. En aquest sentit, pensem que la publi- cació de 'materials' d'aquest tipus acostuma a ser sovint una assignatura pendent al nostre país. Convidar el lector a la lectura d'uns 'materials', i no d'unes 'tesis' acabades en forma d'article, pot semblar a primera vista menys cortes, peró és filosóficament la més gran de les cortesies. Com deia Heidegger, la forma de salutació própia dels filósofs és la pre- gunta.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/AnuariFilosofia/article/view/147410/199229
It is part of: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, 1998, num. 10, p. 21-45
URI: http://hdl.handle.net/2445/104210
ISSN: 1130-4383
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filosofia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
574773.pdf169.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons