Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104246
Title: Acinetobacter sp: importància com a patogen nosocomial en l'actualitat
Author: Ayats, Josefina
Liñares Louzao, Josefina
Keywords: Bacteris gramnegatius
Microbiologia
Bacteriologia
Infeccions nosocomials
Bacteris patògens
Gram-negative bacteria
Microbiology
Bacteriology
Nosocomial infections
Pathogenic bacteria
Issue Date: Dec-1999
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: El gènere Acinetobacter està format per bacils gramnegatius immòbils àmpliament distribuïts en la natura. Des de la seva descripció, els membres d'aquest gènere han patit nombrosos canvis taxonòmics, en part a causa de l'absència de característiques bioquímiques diferencials. Els avenços en les tècniques d'hibridació d'àcid desoxiribonucleic (DNA) han permès la identificació de 21 grups o genoespècies dins del gènere Acinetobacter. La majoria de laboratoris de microbiologia clínica no disposen de tècniques genètiques, i per tant la identificació es basa en proves fenotípiques tradicionals com la utilització de carbohidrats, el creixement a diferents temperatures (37ºC, 41ºC i 44ºC) i l'hemòlisi, entre d'altres. La principal espèciemassociada a infecció és A. baumannii, mentre que altres espècies com A. Iwoffii o A. haemolyticus s'aïllen amb poca freqüència en les mostres clíniques.
Note: Reproducció del document publicat a: http://webs.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/Annals/1999/A6/ayats.html
It is part of: Annals de Medicina, 1999, vol. 82, num. 6, p. 321-322
URI: http://hdl.handle.net/2445/104246
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Patologia i Terapèutica Experimental)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
156368.pdf123.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.