Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104264
Title: Adaptació al català de l'enquesta per malalties respiratòries ATS-DLD-78: validació preliminar
Author: Castell i Ariño, E.
Garolera i Bruguera, D.
Vilella i Morató, Anna
Grenzner i Fonoll, V.
Canela i Soler, Jaume
Keywords: Enquestes
Traduccions
Malalties de l'aparell respiratori
Instruments de mesurament
Bronquitis
Tos
Surveys
Translations
Respiratory diseases
Measuring instruments
Bronchitis
Cough
Issue Date: 1988
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: L'objectiu del treball és validar un instrument de mesura per conèixer, més endavant, la prevalença de les bronquitis més cròniques en el nostre medi. Es tracta de l'enquesta per malalties respiratòries de l'American Thoracic Society for the Division of Lung Disease, que hem traduït al català. Respecte a les preguntes del test que defineixen les bronquitis cròniques, hem trobat una sensibilitat del 63,33% i una especificitat del 100% per la referida a la tos i una sensibilitat del 63,33% i una especificitat del 90% per la referida a l'expectoració. De les 124 preguntes, 55 s'hagueren de repetir. D'aquestes, 7 dues vegades i la resta (48) només una. La mitjana aritmètica de la durada del qüestionari és de 17,15 minuts. Pensem que aquesta enquesta, traduïda al català, és una bona eina per estudis de prevalença de malalties respiratòries en el nostre medi.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Annals de Medicina, 1988, vol. 74, num. 9, p. 231-239
URI: http://hdl.handle.net/2445/104264
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Fonaments Clínics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128803.pdf3.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.